نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مسابقات

پاسخ‌ها
12
بازدیدها
447
پاسخ‌ها
13
بازدیدها
621
پاسخ‌ها
24
بازدیدها
1,078
عقب
بالا