تست شخصیت‌شناسی

 1. Amin

  Type9 مسالمت‌جو | Type9

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تایپ Type9 هست. اگه نمی‌دونید Type9 چیه، به این تاپیک رجوع کنید: enneagram - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 2. Amin

  Type8 چالش‌گر | Type8

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تایپ Type8 هست. اگه نمی‌دونید Type8 چیه، به این تاپیک رجوع کنید: enneagram - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 3. Amin

  Type7 ماجراجو | Type7

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تایپ Type7 هست. اگه نمی‌دونید Type7 چیه، به این تاپیک رجوع کنید: enneagram - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 4. Amin

  Type6 وفادار | Type6

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تایپ Type6 هست. اگه نمی‌دونید Type6 چیه، به این تاپیک رجوع کنید: enneagram - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 5. Amin

  Type5 جستجوگر | Type5

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تایپ Type5 هست. اگه نمی‌دونید Type5 چیه، به این تاپیک رجوع کنید: enneagram - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 6. Amin

  Type4 فردگرا | Type4

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تایپ Type4 هست. اگه نمی‌دونید Type4 چیه، به این تاپیک رجوع کنید: enneagram - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 7. Amin

  Type3 موفقیت‌گرا | Type3

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تایپ Type3 هست. اگه نمی‌دونید Type3 چیه، به این تاپیک رجوع کنید: enneagram - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 8. Amin

  Type2 یاری‌گر | Type2

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تایپ Type2 هست. اگه نمی‌دونید Type2 چیه، به این تاپیک رجوع کنید: enneagram - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 9. Amin

  Type1 اصلاح‌گرا |Type1

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تایپ Type1 هست. اگه نمی‌دونید Type1 چیه، به این تاپیک رجوع کنید: enneagram - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 10. Amin

  مهم انیاگرام

  •شخصیت شناسی enneagram چیست؟ ابزاریه که کمک می کنه به ترس‌ها و خواسته‌های اصلیمون پی ببریم! بفهمیم درگیری های دوران کودکی چطور روی شکل گیری شخصیتمون تاثیر گذاشته و در عین حال چطور باهاشون کنار اومدیم. این متد کمک می کنه دلایل اصلی و پنهان تصمیم گیری های مهم زندگی خودمون و دیگرانو درک کنیم؛ و...
 11. Amin

  MBTI فکت‌های کلی تایپ‌های MBTI

  ៕ #FUN ―――—— • تایپ‌های MBTI به عنوان عناصر و ماهیت‌های مختلف جهان: ـ #ISTJ ↜ صحرا. ـ #ISFJ ↜ روشنایی. ـ #INFJ ↜ تاریکی. ـ #INTJ ↜ زمان. ـ #ISTP ↜ یخ. ـ #ISFP ↜ آتش. ـ #INFP ↜ طبیعت. ـ #INTP ↜ الکتریسیته. ـ #ESTP ↜ زمین. ـ #ESFP ↜ کهکشان. ـ #ENFP ↜ هوا. ـ #ENTP ↜ ابر. ـ #ESTJ ↜...
 12. Roshanak_QW

  ESTP کارآفرین | ESTP

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تیپ شخصیتی ESTP هست. اگه نمی‌دونید ESTP چیه، به این تاپیک رجوع کنید: MBTI - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 13. Roshanak_QW

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تیپ شخصیتی ESFP هست. اگه نمی‌دونید ESFPچیه، به این تاپیک رجوع کنید: MBTI - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 14. Roshanak_QW

  ISFP ماجراجو | ISFP

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تیپ شخصیتی ISFP هست. اگه نمی‌دونید ISFP چیه، به این تاپیک رجوع کنید: MBTI - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
 15. Roshanak_QW

  ESFJ سفیر | ESFJ

  سلام. این تاپیک مربوط به فکت‌ها و میم‌های مربوط به تیپ شخصیتی ESFJ هست. اگه نمی‌دونیدESFJ چیه، به این تاپیک رجوع کنید: MBTI - شرکت در تاپیك آزاد - پست‌ها مربوط به تیپ نام‌برده باشند.
عقب
بالا