نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

انیاگرام

پاسخ‌ها
5
بازدیدها
146
عقب
بالا