آموزشی آموزش آداب نقد | یک رمان

 • نویسنده موضوع ༆ALN
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 12
 • بازدیدها 1,013
 • Tagged users هیچ

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
 • نویسنده موضوع
 • #1
•||• از آنجایی که در مدرسه هیچوقت آداب اجتماعی و ارتباطی و کلامی را یادمان ندادند، در رابطه با خیلی از موارد، تعریف درستی در ذهن ما شکل نگرفته. نمونه بارزش همین نقد کردن!

•||• اینکه ما علاقه شدیدی داریم به نظر دادن در مواردی که تخصص نداریم و دوست داریم از زمین و زمان انتقاد کنیم و هرکس که شبیه ما فکر نکرد و شبیه ما نپوشید و شبیه ما زندگی نکرد را هر طور دلمان می‌خواهد قضاوت کنیم و بدتر اینکه به اسم نقد تخریبش کنیم.

•||• نه این‌طورا هم نیست هموطن. بیاییم یکبار دیگر در کنار هم، اصول نقد را بررسی کنیم. ببینیم کجای کارمان نیاز به بهبود دارد‌.

•||• قبل از هر چیز اول از خودمان بپرسیم چه ضرورتی برای نقد وجود دارد؟ حقیقت اینه که هرکس جهان خودش را دارد و قرار نیست همه انسان‌ها مثل هم فکر کنند...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
 • نویسنده موضوع
 • #2
روی سخن ما در این جا منتقدین ادبی نیستند، بلکه خوانندگان حرفه‌ای‌اند که سنجیده و عاقلانه داستانی برمی‌گزینند و می‌خوانند.
با این حال خوب خواندن مستلزم نقد است. چرا که گزینش به ناچار با داوری همراه خواهد بود.


1- قهرمان داستان کیست؟ کشمکش‌ها کدامند؟ این کشمکش‌ها جسمی، فکری، اخلاقی و یا عاطفی‌اند؟ آیا کشمکش اصلی میان انسان نیک و انسان بد با مرزبندی خاص صورت می‌گیرد و یا این کشمکش از نوع بسیار پیچیده و ظریفی است؟2- آیا پی‌رنگ دارای وحدت است؟ آیا همه قسمت‌های داستان با مفهوم کلی و تأثیر آن مربوط هستند؟ هر حادثه از حادثه قبلی به‌طور منطقی نشأة می‌گیرد یا به‌طور طبیعی به حادثه بعدی می‌انجامد؟ آیا پایان داستان شاد است و...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
 • نویسنده موضوع
 • #3
شخصیت‌ها:6- نویسنده برای آشکار ساختن شخصیت‌هایش چگونه عمل می‌کند؟ آیا شخصیت‌ها به حد کافی دراماتیزه( به نمایش درآمده) شده‌اند؟ از تضاد شخصیت‌ها چه استفاده‌ای می‌شود؟7- آیا شخصیت‌ها نامتناقض عمل می‌کنند؟ آیا شخصیت‌ها به حد کافی انگیزه عمل دارند؟ آیا باورکردنی هستند؟ آیا نویسنده موفق شده است از به کارگیری شخصیت‌های کلیشه‌ای و ساده و تکراری مانند« بقال محتکر» اجتناب ورزد؟8- آیا هر یک از شخصیت‌های داستان به حد کافی پرورده شده‌اند تا توجیه کننده نقش و عمل خود در داستان باشند؟ آیا شخصیت‌ها ساده‌اند( Flat) یا جامع(Vound)؟9- [COLOR=rgb(26, 188...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
 • نویسنده موضوع
 • #4
درون‌مایه:10- آیا داستان دارای درون‌مایه خاصی است؟ درون‌مایه داستان چیست؟ آیا درون‌مایه تلویحی است یا آشکار؟11- آیا درون‌مایه با مفاهیم همه‌پسند زندگی تضاد دارد یا مؤید آن‌ها است؟ آیا درون‌مایه داستان نسبت به زندگی بینشی نوین به ما می‌دهد یا این‌که بینشی کهن را عمق و تازگی می‌بخشد؟
 

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
 • نویسنده موضوع
 • #5
دیدگاه( به‌نظر):12 – نویسنده از چه دیدگاهی به داستان خود می‌نگرد؟ آیا دیدگاهش نامتناقض است؟ در صورت تغییر دیدگاه آیا توجیه کافی برای آن وجود دارد؟13 – انتخاب این دیدگاه برای نویسنده چه مزایایی دارد؟ آیا برای دریافت مقصود اصلی داستان این دیدگاه راهنمای مناسبی است؟14 – اگر دیدگاه به یکی از شخصیت‌های داستان تعلق دارد، آیا این شخصیت دارای هیچ محدودیتی در تأثیرگذاری بر حوادث و رفتار اشخاص دیگر نیست؟15 – آیا نویسنده از دیدگاهش عمدتاَ برای آشکارسازی بهره می‌برد یا برای پنهان‌کاری؟ آیا نویسنده به گونه‌ای هدف‌مند و در عین حال از دادن...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
 • نویسنده موضوع
 • #6
عاطفه( Emotion ) و فکاهه( Humour):18 – آیا داستان مستقیماَ تأثیر عاطفی را مورد هدف قرار می‌دهد یا عاطفه صرفاَ به شکل محصول جانبی و طبیعی پیش‌ می‌آید؟19 – آیا عاطفه به حد کافی دراماتیزه شده است؟ آیا داستان نویس در لحظه و یا لحظه‌هایی از داستان دچار احساسات « قیق و آبکی» شده است؟
 

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
 • نویسنده موضوع
 • #7
فانتزی:20 – نویسنده از فانتزی چگونه استفاده می‌کند؟ فرض‌های اولیه برای فانتزی داستان کدامند؟ آیا نویسنده از این فرض‌ها به‌طور منطقی استفاده می‌کند؟21 – آیا داستان صرفاَ فانتزی است یا هدف ارائه و تشریح حقایق بشری است؟ اگر چنین است پس این حقایق کدامند؟
 

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
 • نویسنده موضوع
 • #8
پرسش‌های کلی:22 – آیا ویژگی اصلی داستان« پی‌رنگ» آن است یا در شخصیت و یا تم و سایر عناصر؟23- زمان و مکان ( قرارگاه) Setting در داستان چه سهمی دارند؟ آیا « زمان» و« مکان‌»ی خاص برای داستان ضروری است یا داستان در هر جای دیگری می‌توانست اتفاق بیفتد؟24 – ویژگی سبک نویسنده چیست؟ آیا برای فضای دانش این سبک مناسب است؟25 – تأثیر عنوان انتخابی داستان در فهم آن چگونه است؟26 – آیا تمام عناصر داستان در خدمت مقصود اصلی‌اند؟ آیا هیچ بخش غیرضرور یا زائد وجود دارد؟27 –...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
 • نویسنده موضوع
 • #9
▪نوشتن نقد کتاب‌▪
برای نوشتن نقد کتاب‌های داستان، بهتر است به سبکی که نویسنده برای نوشتن کتاب از آن استفاده کرده، توجه کنیم. خواندن کتاب‌های دیگر نویسنده روش خوبی‌ برای آشنا شدن با سبک کلی اوست.
همینطور می‌توانیم یک‌دستی زبان نویسنده و متناسب بودن آن با مخاطبان کتاب را بررسی کنیم.

عناصر داستان از مهم‌ترین معیارهای شکل‌گیری یک کتاب خوب است.
در نقد داستان باید به عناصر داستان توجه کنیم.
مثلا آیا شخصیت‌های کتاب به خوبی شکل گرفته‌اند؟ پیرنگ یا خط داستانی به خوبی پیش رفته است؟
زبان شخصیت‌ها متناسب است؟
آیا داستان سیر خطی دارد یا سیال ذهن است؟
آیا مقدمه‌چینی باعث لو رفتن داستان شده است؟
چه مقدار از کتاب بدون اینکه به محتوای اصلی آن ضربه‌ای...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

༆ALN

کاربر ویژه
تاریخ ثبت‌نام
11/2/20
ارسالی‌ها
1,311
پسندها
5,979
امتیازها
24,673
مدال‌ها
1
چگونه نقد کتاب بنویسیم؟​

در یک سایت نقد ادبی، به کسانی که می‌خواهند نقد کتاب بنویسند رهنمودهای سودمندی داده شده است. نکات مهمی از این رهنمودها بدین شرح است:

نقد این نیست که کتابی را خلاصه کنیم. در نقد باید به این پرسشها پاسخ داد: چگونه؟ چرا؟ و تا چه اندازه قابل قبول؟
نقد لزوما ایراد گیری و به اصطلاح پنبه نویسنده را زدن نیست. نقد در واژه یعنی جدا کردن سره از ناسره و گفتن نقطه‌های قوت و ضعف داستان، و اینکه چرا شما کتاب را اینگونه می‌بینید. سه گام مهم در فراگرد نقد باید برداشته شود.

گام نخست: در نظر گرفتن چند پرسش - وقتی نوشته‌ای را می‌خوانید، باید این پرسشها در ذهنتان باشد:
1- نکته اصلی نویسنده
2- هدف او
3- مخاطَبان مورد نظر وی
4- در پیشبرد نکته اصلی، نویسنده از چه...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
بالا