مهم _دانشگاه‌های دولتی ایران_

 • نویسنده موضوع Alef_Gaf
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 14
 • بازدیدها 1,065
 • Tagged users هیچ

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #1
دانشگاه تهران
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان: تهران
شهر: تهران


دانشگاه تهران یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است و در سال 1313 تاسیس شده است. در حال حاضر 52154 دانشجو و 3305 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 52321 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه تهران صاحب امتیاز و ناشر115 مجله تخصصی است و تا کنون 150 همایش توسط دانشگاه تهران برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 69141 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه تهران را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه تهران بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #2
دانشگاه فردوسی مشهد
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد


دانشگاه فردوسی مشهد یک دانشگاه دولتی در شهر مشهد، استان خراسان رضوی است و در سال 1328 تاسیس شده است. در حال حاضر 23700 دانشجو و 813 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 23914 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه فردوسی مشهد صاحب امتیاز و ناشر 51 مجله تخصصی است و تا کنون 76 همایش توسط دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 20435 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه فردوسی مشهد را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه فردوسی...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #3
دانشگاه فرهنگیان
نوع مرکز:دانشگاه دولتی
استان: تهران
شهر: تهران

دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است و در سال 1390 تاسیس شده است. در حال حاضر 70000 دانشجو و 800 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 9040 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه فرهنگیان صاحب امتیاز و ناشر2 مجله تخصصی است و تا کنون 30 همایش توسط دانشگاه فرهنگیان برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 502 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه فرهنگیان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه فرهنگیان بیشترین مقالات خود را با...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #4
دانشکده محیط زیست
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان:البرز
شهر: کرج


دانشکده محیط زیست یک دانشگاه دولتی در شهرکرج، استان البرز است و در سال 1351 تاسیس شده است. در حال حاضر 475 دانشجو و 25 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 1570 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشکده محیط زیست صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون2 همایش توسط دانشکده محیط زیست برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 63 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشکده محیط زیست را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشکده محیط زیست بیشترین مقالات خود را با...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #5
دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان:لرستان
شهر: بروجرد

دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی یک دانشگاه دولتی در شهربروجرد، استان لرستان است و در سال 1384 تاسیس شده است. در حال حاضر 4697 دانشجو و 103 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 794 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 7 همایش توسط دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 6 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی را می توانید در زیر مشاهده...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #6
دانشگاه اراک
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان: مرکزی
شهر: اراک


دانشگاه اراک یک دانشگاه دولتی در شهرار، استان مرکزی است و در سال 1350 تاسیس شده است. در حال حاضر 7160 دانشجو و 521 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 2683 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه اراک صاحب امتیاز و ناشر4 مجله تخصصی است و تا کنون 7 همایش توسط دانشگاه اراک برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 5744 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه اراک را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه اراک بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «آنالیز حساسیت» و...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #7
دانشگاه صنعتی شریف
نوع مرکز:دانشگاه دولتی
استان:تهران
شهر: تهران


دانشگاه صنعتی شریف یک دانشگاه دولتی در شهرتهران، استان تهران است و در سال 1344 تاسیس شده است. در حال حاضر 10242 دانشجو و 480 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 12489 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه صنعتی شریف صاحب امتیاز و ناشر6 مجله تخصصی است و تا کنون 101 همایش توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 26566 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه صنعتی شریف را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف بیشترین مقالات...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #8
دانشگاه اردکان
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان: یزد
شهر:اردکان


دانشگاه اردکان یک دانشگاه دولتی در شهر اردکان، استان یزد است و در سال 1388 تاسیس شده است. در حال حاضر 1888 دانشجو و 53 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 891 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه اردکان صاحب امتیاز و ناشر0 مجله تخصصی است و تا کنون 2 همایش توسط دانشگاه اردکان برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 178 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه اردکان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه اردکان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #9

دانشگاه ارومیه

نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه


دانشگاه ارومیه یک دانشگاه دولتی در شهرارومیه، استانآذربایجان غربی است و در سال 1344 تاسیس شده است. در حال حاضر 14515 دانشجو و 485 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 10725 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه ارومیه صاحب امتیاز و ناشر5 مجله تخصصی است و تا کنون10 همایش توسط دانشگاه ارومیه برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 8608 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه ارومیه را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه ارومیه بیشترین مقالات خود...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,073
پسندها
24,479
امتیازها
48,373
مدال‌ها
21
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #10
دانشگاه اصفهان
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان:اصفهان
شهر: اصفهان


دانشگاه اصفهان یک دانشگاه دولتی در شهراصفهان، استان اصفهان است و در سال 1325 تاسیس شده است. در حال حاضر 13920 دانشجو و 580 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 12642 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه اصفهان صاحب امتیاز و ناشر 35 مجله تخصصی است و تا کنون 26 همایش توسط دانشگاه اصفهان برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 15352 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه اصفهان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه اصفهان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
بالا