مهم _دانشگاه‌های دولتی ایران_

 • نویسنده موضوع Alef_Gaf
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 14
 • بازدیدها 1,067
 • Tagged users هیچ

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,070
پسندها
24,411
امتیازها
48,373
مدال‌ها
22
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #11
دانشگاه افسری امام علی
نوع مرکز:دانشگاه دولتی
استان: تهران
شهر: تهران


دانشگاه افسری امام علی یکدانشگاه دولتی در شهر تهران، استانتهران است و در سال 1300 تاسیس شده است. در حال حاضر 490 دانشجو و 10 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 379 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه افسری امام علی صاحب امتیاز و ناشر1 مجله تخصصی است و تا کنون 3 همایش توسط دانشگاه افسری امام علی برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 42 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه افسری امام علی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه افسری امام علی...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,070
پسندها
24,411
امتیازها
48,373
مدال‌ها
22
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #12
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان: تهران
شهر: تهران


دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است و در سال 1365 تاسیس شده است. در حال حاضر 490 دانشجو و 10 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 162 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام صاحب امتیاز و ناشر 4 مجله تخصصی است و تا کنون 7 همایش توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام برگزار شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام را می...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,070
پسندها
24,411
امتیازها
48,373
مدال‌ها
22
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #13
دانشگاه الزهرا
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان: تهران
شهر: تهران


دانشگاه الزهرا یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1343 تاسیس شده است. در حال حاضر 9400 دانشجو و 600 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 4847 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه الزهرا صاحب امتیاز و ناشر 23 مجله تخصصی است و تا کنون 15 همایش توسط دانشگاه الزهرا برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 4845 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه الزهرا را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه الزهرا بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,070
پسندها
24,411
امتیازها
48,373
مدال‌ها
22
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #14
دانشگاه امام صادق
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان: تهران
شهر: تهراندانشگاه امام صادق یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1361 تاسیس شده است. در حال حاضر 1200 دانشجو و 159 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 1740 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه امام صادق صاحب امتیاز و ناشر 19 مجله تخصصی است و تا کنون 8 همایش توسط دانشگاه امام صادق برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 29 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه امام صادق را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه امام صادق بیشترین مقالات خود را...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Alef_Gaf

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
7/11/18
ارسالی‌ها
2,070
پسندها
24,411
امتیازها
48,373
مدال‌ها
22
سن
19
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #15
دانشگاه ایلام
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
استان: ايلام
شهر: ايلام


دانشگاه ایلام یک دانشگاه دولتی در شهر ايلام، استان ايلام است. و در سال 1355 تاسیس شده است. در حال حاضر 7000 دانشجو و 199 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 3224 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه ایلام صاحب امتیاز و ناشر 1 مجله تخصصی است و تا کنون 2 همایش توسط دانشگاه ایلام برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 4050 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه ایلام را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران دانشگاه ایلام بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «انرژی...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
بالا