دلنوشته‌ غیرپارسی دلنوشته‌ی Fantasía de amor|عارفه حمزه کاربر انجمن یک رمان

 • نویسنده موضوع A.Hamzeh
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 8
 • بازدیدها 310
 • Tagged users هیچ

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,491
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #1
:Nombre del autor
Arefa Hamzeh
نویسنده: عارفه حمزه

:nombre del trabajo
Escritos de mi corazon
نام اثر: نوشته دل‌های من

:Idioma
Spain
زبان: اسپانیایی

:Introducción
Te quiero
Eres un amor imaginario
Pero te sigo viendo
Te quiero
مقدمه:
من عاشقانه می‌پرستمت،
با اینکه تو را نمی‌بینم؛
ولی بازهم در قلبم هستی.
دوستت دارم.


 
آخرین ویرایش

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,491
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #2
Cuando digo que estoy solo, no significa que no tengo a nadie.
وقتی که می‌گویم تنها هستم این به این معنا نیست که کسی را ندارم.
Esto muestra la profundidad de la tragedia.
این عمق فاجعه را نشان می دهد.
Estoy rodeado de mucha gente, pero ninguno me ve.
اطرافم پر است از آدمهای زیاد ولی هیچ کدام من را نمی‌بینند.
Parece que yo no existo para nada
گویا اصلا من وجود ندارم
 

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,491
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #3
El amor es como la muerte
دوست داشتن شبیه مرگ است
Ya no puedes respirar
دیگر نمی توانی نفس بکشی
Tu corazón ya no late por ti
دیگر قلبت برای خودت نمی تپد
No caminas ni tienes meta
نه راه می روی و نه هدفی داری
 

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,491
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #4
Tenerte es como un sueño
داشتن تو مثل یک رویاست
Hueles a primavera
تو بوی بهار می دهی
Ser tu es la vida otra vez para mi
بودنت عمر دوباره برای من است
 

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,491
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #5
Hay dos categorías de personas enamoradas.
انسان های عاشق دو دسته هستند
O están realmente enamorados
یا واقعاً عاشق هستند
o son madres
یا مادر هستند
 

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,491
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #6
Los gritos que hice por ti
گریه هایی که به خاطر تو کردم
Nada de esto valió la pena
هیچ کدوم ارزش این را نداشت
Estaba apegado a ti como un niño
من مثل بچه ای به تو دل بسته بودم
Los niños solo saben llorar. Esta
بچه ها فقط بلدند گریه کنند. همین
 

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,491
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #7
Si el mundo fuera bueno, no empezaría llorando primero
دنیا اگه خوب بود اولش با گریه شروع نمی‌شد.
 
آخرین ویرایش

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,491
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #8
Sea su propio esclavo en la vida, no el esclavo de otros
در زندگی بنده‌ی خودت باش نه برده‌ی دیگران!
 

A.Hamzeh

مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
8/3/20
ارسالی‌ها
2,396
پسندها
27,491
امتیازها
51,373
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #9
Si el huevo se rompe por fuera, se acaba la vida, pero si se rompe por dentro, empieza la vida. Las cosas más grandes siempre comienzan desde adentro.
تخم مرغ اگر از بیرون بشکند زندگی پایان می‌یابد ولی اگر از درون بشکند زندگی آغاز می‌شود. همیشه بزرگترین چیزها از درون آغاز می‌شوند.
 
بالا