نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

عاشقانه‌ها عاشقانه‌های محمد شیرین زاده

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
 • نویسنده موضوع
 • #1
در این تاپیک عاشقانه‌های محمد شیرین‌زاده قرار داده می‌شود.
[تاپیک اختصاصی‌ست]
 
آخرین ویرایش

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
 • نویسنده موضوع
 • #2
دردم
درد بارانی ست که
هر چه عاشقانه می‌بارد
کسی پنجره‌ای را
برای در آغوش کشیدنش
باز نمی‌کند...

•محمد شیرین زاده•
 

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
 • نویسنده موضوع
 • #3
تو را دوست می‌دارم
چون گناهی که
هیچگاه نتوانستم
از آن توبه کنم.

•محمد شیرین زاده•
 

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
 • نویسنده موضوع
 • #4
قیدت را زدم...
شبیه کبوتری
بر بام رقیب
با این حال
اما هر غروب
منتظر آمدنت هستم!


•محمد شیرین زاده•
 

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
 • نویسنده موضوع
 • #5
و امروز
آنقدر هوا
آماده حضور تو بود
که من بی هوا
گریه‌ام گرفته بود...

•محمد شیرین زاده•
 

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
 • نویسنده موضوع
 • #6
چو قایقی
بر کرانه ساحل
دل خواست
در کنار تو
آرام گیرد...

•محمد شیرین زاده•
 

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
 • نویسنده موضوع
 • #7
از تو دست نمی‌کشم
حتی اگر رویائی باشی
محال...


•محمد شیرین زاده•
 

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
 • نویسنده موضوع
 • #8
از دلتنگی‌ات
پناه آورده‌ام
به عطر گلی که
دوستش داشتی...


•محمد شیرین زاده•
 

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
 • نویسنده موضوع
 • #9
مرا بخوان
شعری هستم
که واژه واژه‌اش
نفس‌های تو را
می‌خواهد...


•محمد شیرین زاده•
 

~naz

کاربر ویژه
سطح
28
 
ارسالی‌ها
1,041
پسندها
26,243
امتیازها
46,073
مدال‌ها
19
بیا حتی اگر شده
برای یک لحظه!
می‌خواهم برای یک عمر
ببوسمت...


•محمد شیرین زاده•
 
بالا