نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

دفترکارمنتقدان " گزراش کار منتقدان سابق ادبیات "

  • نویسنده موضوع GHAZAL NAROEE
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 17
  • بازدیدها 174

I'M_RONAHI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار ادبیات
سطح
24
 
ارسالی‌ها
1,029
پسندها
19,512
امتیازها
41,103
مدال‌ها
39
گزارش کار منتقد: Alef_Gaf Alef_Gaf
وضعیت: منتقد سابق
این منتقد از فروردین 1399 به تیم پیوست و در تیر همان سال از تیم خارج شد.

دلیل خروج از تیم: استعفا

دلنوشته‌های نقد شده توسط این منتقد:
دلنوشتۀ دل

دلنوشتۀ مأمن آرامش

دلنوشتۀ پرواز مترسک

دلنوشتۀ چیزی نیست...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش

I'M_RONAHI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار ادبیات
سطح
24
 
ارسالی‌ها
1,029
پسندها
19,512
امتیازها
41,103
مدال‌ها
39
گزارش کار منتقد:
*Fatemeh.Pi* *Fatemeh.Pi*
وضعیت:
سابق

منتقد در اواخر اردیبهشت به تیم پیوسته و در بهمن 1400 به پایان رسید.
مرخصی:
یکبار از 30 اردیبهشت تا 18 خرداد
تاخیر:
در نقد مینویسم تا بماند یک روز تاخیر داشتند.
لیست دلنوشته های نقد شده توسط منتقد:
علوم عشق
سلب عشق
کاورچر
گردون غمگسار...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش

I'M_RONAHI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار ادبیات
سطح
24
 
ارسالی‌ها
1,029
پسندها
19,512
امتیازها
41,103
مدال‌ها
39
گزارش کار منتقد:
فرزان فرزان
وضعیت :
سابق
منتقد در اواخر اردیبهشت به تیم پیوسته و در مهر 1400 به پایان رسید.

مرخصی ها:
یکبار از 22مرداد الی 29 مرداد
تاخیرها:
تاخیری نداشته اند.
لیست دلنوشته های نقد شده توسط منتقد:
مینویسم تا بماند
شرم کنید!
خاطرات تو سلاح من
شانه های خیابان...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش

I'M_RONAHI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار ادبیات
سطح
24
 
ارسالی‌ها
1,029
پسندها
19,512
امتیازها
41,103
مدال‌ها
39
گزارش کار منتقد:
جنگیر Merry
وضعیت:
سابق
منتقد در اواخر اردیبهشت1400 به تیم پیوسته و در بهمن 1400 به پایان رسید.

مرخصی:
دوبار، از تاریخ 18 شهریور تا 31 شهریور-27 اردیبهشت تا17 خرداد
تاخیر:
نداشته اند.
لیست دلنوشته های نقد شده توسط منتقد:
این نیز بگذرد
جانان
رویای وارونه
فواد حجر...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش

I'M_RONAHI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار ادبیات
سطح
24
 
ارسالی‌ها
1,029
پسندها
19,512
امتیازها
41,103
مدال‌ها
39
گزارش کار منتقد:
Negar.Dayani سودآد

وضعیت:
سابق
منتقد در اواخر مرداد 1400 به تیم پیوسته است و در مرداد1401 به پایان رسید.

تاخیر: در نقد فریادی از جنس خنده هایش- زخم زبان و برای تویی که هنوز نازادی تاخیر داشتند.

مرخصی: نداشته اند

لیست دلنوشته های نقد شده توسط منتقد:
فریادی از جنس خنده هایش
محکوم به تو
زخم زبان...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش

I'M_RONAHI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار ادبیات
سطح
24
 
ارسالی‌ها
1,029
پسندها
19,512
امتیازها
41,103
مدال‌ها
39
گزارش کار منتقد:
Nazanin_N Nazanin_N

وضعیت:
سابق
منتقد در اواخر شهریور 1400 به تیم پیوسته و در بهمن 1400 به پایان رسید.

تاخیر:
در بحر سیه نظر تاخیر داشته اند و افکار چراغانی را تحویل ندادند.

مرخصی:
نداشته اند

لیست دلنوشته های نقد شده توسط منتقد:

دل بردگی و هستی
بحر سیه نظر
خط تلخ

نقد دل بردگی و هستی:

نقد...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش

I'M_RONAHI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار ادبیات
سطح
24
 
ارسالی‌ها
1,029
پسندها
19,512
امتیازها
41,103
مدال‌ها
39
گزارش کار منتقد:
PANIZ KARIMI PANIZ KARIMI
وضعیت:
سابق
منتقد در اواخر مرداد 1400 به تیم پیوسته است و در مرداد 1401 به پایان رسید.

مرخصی:
از تاریخ دهم شهریور تا دوم مهر
از نهم آبان تا یک دی
از یک فروردین تا پانزده اردیبهشت

تاخیرها:
در نقد مرده متحرک- ایلیفوریا و قبرستان سنگی تاخیر داشتند.

لیست دلنوشته های نقد شده توسط منتقد:
قبرستان سنگی
ایلیفوریا...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش

I'M_RONAHI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار ادبیات
سطح
24
 
ارسالی‌ها
1,029
پسندها
19,512
امتیازها
41,103
مدال‌ها
39
گزارش کار منتقد:
_harly_ HARLY
وضعیت:
سابق
منتقد در اواخر اردیبهشت 1400 به تیم پیوسته و در اسفند 1400 به پایان رسید.
مرخصی:
مرخصی نداشته اند.

تاخیر:
نداشته اند.
دلنوشته های نقد شده توسط منتقد:

آبگینه ی تلبیس
دچار
الحق و النصاف
خاکستر عاشقانه هایم...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش
بالا