آیا ملائکه ،گریه و خنده دارند؟

sanam_gh_

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
عضویت
4/5/18
ارسال ها
2,634
امتیاز واکنش
8,549
امتیاز
33,973
محل سکونت
Shiraz
گریه ملائکه چگونه است؟

گریه ملائکه , فرشتگان، به سه کس از روی تعجب می خندند و بر سه کس از روی ترحم ودلسوزی می گریند جالب است بدانید پیامبر اکرم(ص) نیز این سوالات را از جبرئیل پرسیده اند ؟ ایشان از جبرئیل پرسید آیا ملائکه ، گریه و خنده دارند؟ فرمود :آری؟ به سه کس از رویتعجب می خندند و بر سه کس از روی ترحم ودلسوزی می گریند.

گریه ملائکه چطور است؟

-اول: از کسی که سراسر روز را به سخنان چرند و پرند و (یا کارهای)بیهوده می گذارند، و چون شب شود نماز عشاء خوانده و باز به بیهودگی خود ادامه می دهد ، ملائکه می خندند و می گویند ای بی خبر از صبح تا شب سیر نشدی ،حالا سیر می شوی؟

خنده و گریه ملائکه


– دوم: دهقانی که بیل و کلنگ خود را برداشته و به بهانه تعمیر و اصلاح زمین خود ،دیوار مشترک
(بین خود و شریکش)را می ساید تا به سهم خود بیافزاید،ملائکه می خندند و می گویند ،آن زمین به آن
پهناور ترا سیر نکرد این مختصر تو را سیر می کند؟ – سوم: از زنی که خودش را از نامحرم
در زمانی که زنده بود نمی پوشانید ، بعد از مرگش وقتی که او را در قبر می گذارندبدنش را
می پوشانند تا کسی حجم و اندامش را نبیند.
ملائکه می خندند و می گویند : وقتی که مورد میل و رغبت بود او را نپوشانیدید ،حالا که مورد
نفرت و انزجار است او را می پوشانید؟ (مواعظ العددیه ص ۱۴۴،۱۴۵)
 
بالا