ویروس آران‌ای

EREBUS

خبرنگار
خبرنگار
عضویت
10/24/19
ارسال ها
2,092
امتیاز واکنش
18,080
امتیاز
46,373
محل سکونت
"Ethereal"
ویروس آران‌ای یا ویروس با آر.ان.ای مثبت نوعی از ویروس‌هاست که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از آران‌ای تشکیل شده‌است. مانند ویروس هپاتیت سی ، فلج اطفال

سرخک ، سرماخوردگی و ابولا .

نوکلئیک‌اسید و ژنوم در ویروس آر.ان.ای معمولاً تک‌رشته‌ای و گاهی نیز جفت‌رشته‌ای است و همچنین در دو شکل ممتد یا قطعه‌قطعه وجود دارد. مثلاً ویروس

سرخک دارای آر.ان.ای ممتد و ویروس آنفلوآنزا دارای ژنوم آر.ان.ای قطعه‌قطعه است.
 

EREBUS

خبرنگار
خبرنگار
عضویت
10/24/19
ارسال ها
2,092
امتیاز واکنش
18,080
امتیاز
46,373
محل سکونت
"Ethereal"
طبقه‌بندی
ژنوم در ویروس آر.ان.ای معمولاً تک‌رشته‌ای (ssRNA) و گاهی نیز جفت‌رشته‌ای (dsRNA) است.

آر.ان.ای تک‌رشته‌ای براساس پولاریته تعریف شده و درصورت هم‌قطب بودن پولاریته آر.ان.ای و پولاریته ام.آر.ان.ای (RNA پیام‌رسان) مثبت است. درحالت مقابل٬ اگر این‌دو مکمل هم باشند پولاریته منفی محسوب می‌شود. ویروس‌های پولاریته‌منفی برای رونویسی از آر.ان.ای پیامبر نیاز به آنزیم ویژه‌ای بنام ترانس‌کریپتاز خواهند داشت.

بعضی از آران‌ای ویروس‌های تک‌رشته‌ای که قادر به ایجاد عفونت در سلول‌های جانوری هستند در داخل ذره ویروسی یک DNA پلیمراز وابسته به RNA به نام ترانس کریپتاز معکوس (Reverse transcriptase) دارند .

در هنگام ایجاد عفونت ژنوم RNA تک رشته ویروس با حدود ۱۰۰۰۰ نوکلئوتید همراه به آنزیم ترانس کریپتاز معکوس و یک tRNA به عنوان حامل آنزیم برداشته شده از سلول میزبان قبلی وارد سلول میزبان جدید می‌شود . tRNAتبدیل فوری RNA ویروسی به DNA دو رشته‌ای را تسهیل می نماید . آنزیم ترانس کریپتاز معکوس به عنوان DNA پلیمراز وابسته به RNA ابتدا سنتز یک رشته DNA مکمل RNA ویروسی را کاتالیز می‌کند . سپس با کمک محیط قلیایی NaOH رشته RNA در هیبرید DNA - RNA تخریب شده و سپس به کمک DNA پلی مراز I رشته دوم DNA ساخته می‌شود و تکثیر ژنوم ویروس آغاز می‌شود.
 
بالا