نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مطالب جالب

پاسخ‌ها
64
بازدیدها
155
بالا