نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

نقد

پاسخ‌ها
7
بازدیدها
338
بالا