نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متفرقه زبان

پاسخ‌ها
0
بازدیدها
119
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
112
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
98
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
120
بالا