زبان

زبان انگلیسی

موضوعات
360
ارسالی‌ها
2,620
موضوعات
360
ارسالی‌ها
2,620

ادبیات زبان‌های جهان

موضوعات
4
ارسالی‌ها
46
موضوعات
4
ارسالی‌ها
46
  • •AVA•

متفرقه زبان

موضوعات
163
ارسالی‌ها
2,005
موضوعات
163
ارسالی‌ها
2,005

زبان آلـمانی

موضوعات
128
ارسالی‌ها
433
موضوعات
128
ارسالی‌ها
433

زبان فرانسه

موضوعات
117
ارسالی‌ها
254
موضوعات
117
ارسالی‌ها
254

زبان ایتالیایی

موضوعات
104
ارسالی‌ها
157
موضوعات
104
ارسالی‌ها
157

زبان اسپانیایی

موضوعات
141
ارسالی‌ها
260
موضوعات
141
ارسالی‌ها
260

زبان روسی

موضوعات
31
ارسالی‌ها
49
موضوعات
31
ارسالی‌ها
49
  • •AVA•

زبان کره‌ ای

موضوعات
11
ارسالی‌ها
82
موضوعات
11
ارسالی‌ها
82
  • Arad.G_M

سایر زبان ها

موضوعات
237
ارسالی‌ها
953
موضوعات
237
ارسالی‌ها
953

زبان مقاطع تحصیلی

زبان مقاطع تحصیلی
موضوعات
8
ارسالی‌ها
82
موضوعات
8
ارسالی‌ها
82

داستان های کوتاه خارجی

موضوعات
122
ارسالی‌ها
266
موضوعات
122
ارسالی‌ها
266

زبان محلی

موضوعات
22
ارسالی‌ها
194
موضوعات
22
ارسالی‌ها
194

چالش زبان

موضوعات
0
ارسالی‌ها
0
موضوعات
0
ارسالی‌ها
0
هیچ
بالا