نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

زبان

زبان انگلیسی

موضوعات
111
ارسالی‌ها
2,422
موضوعات
111
ارسالی‌ها
2,422

تاریخچه و معرفی زبان های جهان

موضوعات
73
ارسالی‌ها
357
موضوعات
73
ارسالی‌ها
357

زبان های کهن و باستانی

موضوعات
28
ارسالی‌ها
129
موضوعات
28
ارسالی‌ها
129

زبان آلـمانی

موضوعات
51
ارسالی‌ها
592
موضوعات
51
ارسالی‌ها
592

زبان ایتالیایی

موضوعات
32
ارسالی‌ها
387
موضوعات
32
ارسالی‌ها
387

زبان روسی

موضوعات
25
ارسالی‌ها
172
موضوعات
25
ارسالی‌ها
172

زبان محلی

موضوعات
39
ارسالی‌ها
238
موضوعات
39
ارسالی‌ها
238

سرگرمی تالار زبان

موضوعات
16
ارسالی‌ها
1,886
موضوعات
16
ارسالی‌ها
1,886

متفرقه زبان

موضوعات
81
ارسالی‌ها
167
موضوعات
81
ارسالی‌ها
167
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
13
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
20
بالا