نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متفرقه

پاسخ‌ها
9
بازدیدها
1,169
پاسخ‌ها
138
بازدیدها
13,840
پاسخ‌ها
5
بازدیدها
228
بالا