نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

همسر داری

پاسخ‌ها
10
بازدیدها
106
پاسخ‌ها
10
بازدیدها
238
عقب
بالا