نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

همسر داری

پاسخ‌ها
10
بازدیدها
20
پاسخ‌ها
10
بازدیدها
157
پاسخ‌ها
7
بازدیدها
145
بالا