نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متروکه

پاسخ‌ها
0
بازدیدها
86
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
153
پاسخ‌ها
7
بازدیدها
299
پاسخ‌ها
70
بازدیدها
1,253
پاسخ‌ها
205
بازدیدها
3,915
بالا