نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متفرقه

متفرقه
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
13
پاسخ‌ها
10
بازدیدها
21
بالا