آموزشی ☘ آموزش نقــد فیلـم ☘

وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

SHIRIN.SH

پرسنل مدیریت
مدیر تالار سینما
تاریخ ثبت‌نام
1/2/18
ارسالی‌ها
20,234
پسندها
133,424
امتیازها
96,873
مدال‌ها
36
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #1
آموزش نقد فیلم
8exacuvxol1u.png


نقد یعنی تحلیل و بررسی یک اثر از نظر خوبی و بدی، درستی و نادرستی، بر اساس دلایل منطقی که اگر اثر خوب است به چه دلیل و اگر بد است به چه دلیل. خوبی و بدی تنها در حیطه خوشمان آمد و خوشمان نیامد محصور نمی‌شود.
وقتی می‌گوییم اثری خوب است بر اساس معیارهای آن را می‌گوییم که عبارتند از:
1-فرم اثر در حیطه هنر مرتبط
2-محتوا و معنای اثر در رابطه با حقیقت
3-قصد و انگیزۀ سازنده
ممکن است...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

SHIRIN.SH

پرسنل مدیریت
مدیر تالار سینما
تاریخ ثبت‌نام
1/2/18
ارسالی‌ها
20,234
پسندها
133,424
امتیازها
96,873
مدال‌ها
36
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #2
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺪ ﻓﻴﻠﻢ:

ﺍﮔﺮﭼﻪ، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻗﻴﻘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻘﺪ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﺮﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺪ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:

– ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻢ ﻭ ﺩﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻪ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ؛ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻢ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺭﻭﺍﻳﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ ﻓﻴﻠﻢ؛ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺭﻭﺍﻳﺘﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ.

– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﯼ؛ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻧﺪ.

– ﺁﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ، ﻧﻮﺭﯼ ﻭ ﺻﻮﺗﯽ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ.

– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ؛ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

SHIRIN.SH

پرسنل مدیریت
مدیر تالار سینما
تاریخ ثبت‌نام
1/2/18
ارسالی‌ها
20,234
پسندها
133,424
امتیازها
96,873
مدال‌ها
36
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #3
×| به نام خدا
اینبار قراره پیش نیازهایی که برای خوندن و نقدکردن انیمه ها نیازه رو بگیم و سری به اصطلاحاتی که در نقدهای انیمه به چشمم می‌‌‌خوره بپردازیم و مختصرا توضیح بدیم.
با خلاصه ای از تمام مواردی که تعریف درستشون میتونن رفع ابهام کنن شروع کنیم
:
×| اصطلاحاتی که در نقد استفاده میشن
~توضیح مختصری از معنی درست:
▪️حفره داستانی ▪️شخصیت پردازی
▪️روند منطقی ▪️رشد شخصیتی

photo_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۴-۴۹-۰۶.jpg[ATTACH type="full" width="581px"...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

SHIRIN.SH

پرسنل مدیریت
مدیر تالار سینما
تاریخ ثبت‌نام
1/2/18
ارسالی‌ها
20,234
پسندها
133,424
امتیازها
96,873
مدال‌ها
36
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #4
×| به نام خدا
اینبار قراره پیش نیازهایی که برای خوندن و نقدکردن انیمه ها نیازه رو بگیم و سری به اصطلاحاتی که در نقدهای انیمه به چشمم می‌‌‌خوره بپردازیم و مختصرا توضیح بدیم.
با خلاصه ای از تمام مواردی که تعریف درستشون میتونن رفع ابهام کنن شروع کنیم
:
×| اصطلاحاتی که در نقد استفاده میشن
~توضیح مختصری از معنی درست:
▪️حفره داستانی ▪️شخصیت پردازی
▪️روند منطقی ▪️رشد شخصیتی
...​
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] RaHa~r

SHIRIN.SH

پرسنل مدیریت
مدیر تالار سینما
تاریخ ثبت‌نام
1/2/18
ارسالی‌ها
20,234
پسندها
133,424
امتیازها
96,873
مدال‌ها
36
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #5
×|چهار نیاز اساسی یک اثر تخیلی
بخش اول: شخصیت‌ها/کاراکتر پردازی
~توضیح کامل و دقیقی از اِلمان های:
▪️تکامل ▪️اوریجین ▪️هدف
▪️ارتباطات ▪️واقع‌ گرایی
مشاهده فایل‌پیوست 412794مشاهده فایل‌پیوست 412795مشاهده فایل‌پیوست 412796مشاهده فایل‌پیوست 412797مشاهده فایل‌پیوست 412798[ATTACH...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

SHIRIN.SH

پرسنل مدیریت
مدیر تالار سینما
تاریخ ثبت‌نام
1/2/18
ارسالی‌ها
20,234
پسندها
133,424
امتیازها
96,873
مدال‌ها
36
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #6

×|چهار نیاز اساسی یک اثر تخیلی
بخش دوم: دنیاسازی
~توضیح کامل و دقیقی از اِلمان های:
▪️تاریخ ▪️جزییات
▪️واقع‌ گرایی ▪️سیستم قدرت

منبع:amirtheweeb
ادامه:
photo_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۰-۲۳.jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۰-۲۴.jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۰-۲۴ (2).jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۰-۲۵.jpg
منبع:amirtheweeb​
 

SHIRIN.SH

پرسنل مدیریت
مدیر تالار سینما
تاریخ ثبت‌نام
1/2/18
ارسالی‌ها
20,234
پسندها
133,424
امتیازها
96,873
مدال‌ها
36
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #7
×|چهار نیاز اساسی یک اثر تخیلی
بخش سوم: آرت استایل / طراحی اثر
~توضیح کامل و دقیقی از اِلمان های :
▪️نمایش درست جهان ▪️وضوح ▪️ثبات
▪️ دیزاین شخصیت ▪️ نکته نهایی
photo_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۶-۵۸.jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۶-۵۹.jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۷-۰۰.jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۷-۰۱.jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۷-۰۲.jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۷-۰۳ (2).jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۴۷-۰۳.jpg

منبع:amirtheweeb​
 

SHIRIN.SH

پرسنل مدیریت
مدیر تالار سینما
تاریخ ثبت‌نام
1/2/18
ارسالی‌ها
20,234
پسندها
133,424
امتیازها
96,873
مدال‌ها
36
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #8
×|چهار نیاز اساسی یک اثر تخیلی
بخش نهایی: داستان
~توضیح کامل و دقیقی از اِلمان های:
▪️توانایی انتقال احساسات ▪️کشش
▪️ پیچش
▪️ قناعت
photo_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۵۷-۴۹.jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۵۷-۴۹ (2).jpg
photo_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۵۷-۵۰.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۵۷-۵۲.jpgphoto_۲۰۲۱-۰۵-۱۱_۱۵-۵۷-۵۴.jpg

منبع:amirtheweeb​
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا