نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

آموزشی احکام مهریه

 • نویسنده موضوع NARGES-S
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 0
 • بازدیدها 86
 • Tagged users هیچ

NARGES-S

مدیر بازنشسته
سطح
24
 
ارسالی‌ها
689
پسندها
15,656
امتیازها
35,673
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #1
 • احکام مهریه شرط صحت عقد تعیین مهریه است حتی اگر شاخه گلی باشد.
 • مهریه قبل از عقد و بنابر توافق دختر و پسر نوشته می شود و به این نوع مهریه مهرالمسمی می گویند.
 • اگر قبل از عقد،مهریه نوشته نشود و یا زن بعد از عروسی فهمید مهریه اش ارزش مالی ندارد و یا مهریه مال شخص دیگری باشد و یا شخص ضامن پرداخت مهریه قبل از تعیین مهریه و بعد از عروسی بمیرد مهرالمثل توسط دادگاه های خانواده تعیین می شود.
 • مهریه ای که پیامبر از طرف حضرت علی (ع) قبول نمودند جهت ازدواج با حضرت زهرا مهرالسنه نامیده می شود.
 • مهرالمثل یعنی مهری که متناسب با شان زن و عرف و شرایط زمان و مکان نوشته شود.
 • پرداخت مهریه توسط مرد مستلزم توانایی اوست.
 • مهریه زنان باید معین و معلوم باشد (هرچه دارم مال تو) باطل است...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
بالا