معرفی آشنایی با رشته های علوم انسانی

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #1

معرفی رشته های علوم انسانی​

یکی از رشته های مقطع متوسطه رشته علوم انسانی می باشد. این رشته از یکی پرطرفداران رشته ها است. در این مطلب قصد داریم شما را با انواع رشته های علوم انسانی آشنا کنیم.


مجموعه علوم انسانی یکی از گروه های آزمایشی کنکور سراسری است که سهم بزرگی از داوطلبان کنکور سراسری را به خود اختصاص داده است.معرفی رشته های علوم انسانی
رشته باستان شناسیرشته زبان و ادبیات فارسیرشته علوم اقتصادی
رشته دانشگاهی علوم اقتصادیرشته اقتصاد حمل و نقلرشته علوم اجتماعی
رشته الهیات و معارف اسلامیرشته علوم و ارتباط...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #2
ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه یک »» ریاضی : 2 اقتصاد: 1 زبان و ادبیات فارسی : 4 عربی : 4 تاریخ و جغرافیا : 1 علوم اجتماعی : 1 فلسفه و منطق : 3 روانشناسی : 1رشته های زیر گروه 1 رشته علوم انسانی
كارشناسی ارشد پيوسته علوم قضاییزبـان و ادبيـات كـردیمعارف اسلامی
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشادشـيعه شناسیمعارف اسلامی ـ تبليغ و ارتباطات
كارشناسی ارشد پيوسـته معـارف اسـلامی و حقوقعلوم قرآن و حديثمعارف اسلامی و اخلاق
آموزش الهيات و معارف اسلامیعلوم قضاییمعـارف اسـلامی و...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #3
ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه دو »» ریاضی : 4 اقتصاد: 2 زبان و ادبیات فارسی : 2 عربی : 1 تاریخ و جغرافیا : 1 علوم اجتماعی : 3 فلسفه و منطق : 1 روانشناسی : 2رشته های زیر گروه 2 رشته علوم انسانی
امنيت اطلاعاتحفاظت اطلاعات
زبان و ادبيات فارسیضد تروريسم
امنيت نرمعلوم فنی امنيت
پژوهشـگری امنيـتمدد كاری اجتماعی
جامعـه شناسـیكاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
برنامه ريزی اجتماعی و تعاونمردم شناسی
آموزش علوم اجتماعیروزنامه نگاری
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #4
ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه سه »» ریاضی : 4 اقتصاد: 3 زبان و ادبیات فارسی : 2 عربی : 1 تاریخ و جغرافیا : 1 علوم اجتماعی : 2 فلسفه و منطق : 1 روانشناسی : 1رشته های زیر گروه 3 رشته علوم انسانی
اقتصادمـديريت فرهنگـی هنـری
امنيت اقتصادیمـديريت كسب و كارهای كوچک
حسابداریمديريت مالی
فناوری اطلاعات و ارتباطاتمديريت و بازرگانی دريایی
گردشگریمطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
مديريت اطلاعات و ارتباطاتهتلداری
مـديريت امـور بانكیكاردانی اشتغال
...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #5
ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه چهار »» ریاضی : 3 اقتصاد: 2 زبان و ادبیات فارسی : 2 عربی : 1 تاریخ و جغرافیا : 3 علوم اجتماعی : 2 فلسفه و منطق : 2 روانشناسی : 3رشته های زیر گروه 4 رشته علوم انسانی
آمادتاريخ اسلام
آموزش تاريخجغرافیا
آموزش جغرافياكاردانی باستان شناسی
باستان شناسیعلوم انتظامی
تاريخزبان شناسی


ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه پنج »» ریاضی : 3 اقتصاد: 2 زبان و ادبیات فارسی : 2 عربی : 1 تاریخ و جغرافیا : 1 علوم اجتماعی : 3 فلسفه و منطق : 2 روانشناسی : 3...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #6

معرفی پرطرفدارترین رشته های علوم انسانی​

رشته علوم انسانی بیش از 80 رشته ی دانشگاهی و 5 زیرگروه تنوع زیادی در انتخاب رشته دارد، اما بهتر است قبل از انتخاب هر کدام از این رشته ها به بازار کار، درآمد و آینده‌ی شغلی آن دقت کنید، توانایی های لازم برا آن رشته را هم مد نظر بگیرید و با به دست آوردن اطلاعات کافی رشته ی مورد نظر خود را انتخاب کنید.رشته‌های روانشناسی، حقوق، مدیریت و حسابداری از رشته های معروف و پردرآمد شاخه ی علوم انسانی می باشد.رشته های ادبیات و علوم انسانی, معروف ترین رشته های علوم انسانی, زیر گروه های رشته علوم انسانی

رشته حقوق از پرطرفدارترین رشته...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #7
– روان‎شناسی

– حسابداری

– مدیریت مالی

– حقوق

– مدیریت بازرگانی

– مدیریت کسب و کار

– مدیریت امور بانکی

– آموزش ابتداییمعرفی رشته ی روانشناسی​

یکی از رشته ی مهم و پرطرفدار دانشگاهی روانشناسی است که در مورد رفتار انسانها در ارتباط با محیط اطراف خود و تفاوت رفتارها مطالعه می کند.توانایی‌های لازم برای رشته‌ی روانشناسی​

افرادی که قصد ادامه‌ی تحصیل در این رشته را دارند باید توانایی کافی در حل مسائل و تصمیم گیری و استدلال از خود نشان بدهند. داشتن روابط اجتماعی خوب و روحیه‌ی کمک به دیگران نیز از شرط های اساسی برای موفقیت در این رشته است.معرفی رشته‌ی حقوق​

رشته ی حقوق دومین رشته‌ی پرطرفدار در گروه علوم انسانی است...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #8

معرفی رشته‌ی مدیریت​

رشته ی مدیریت یکی دیگر از رشته های پرطرفدار شاخه‌ی علوم انسانی است که با داشتن گرایش های متنوع، افراد زیادی جذب آن می شوند.مدیریت، فرآیندی است شامل برنامه ریزی، فرماندهی، هدایت و نظارت بر تلاش های اعضای سازمان و استفاده از منابع، به‌ منظور رسیدن به اهداف سازمان.توانایی های لازم برای رشته‌ی مدیریت​

علاقه مندان به رشته مدیریت باید از توان کافی در درس های ریاضی، آمار، اقتصاد و زبان انگلیسی دوره‌ی دبیرستان، برخوردار باشند و درک بالایی در فهم مطالب به خصوص در زمینه‌ی امور مالی داشته باشند. دانشجویان رشته‌ی مدیریت در تمامی گرایش ها باید ویژگی های لازم از جمله قدرت رهبری، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی خوب، توان تجزیه‌ و...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

موضوعات مشابه

عقب
بالا