°•°تَگـــــــــــــــــــ√ــــــــــــــــــــــ°•°

zeinab z

گوینده انجمن
گوینده انجمن
عضویت
6/24/17
ارسال ها
2,205
امتیاز
28,973
سن
19
چہ ڪسے رفیقتہ؟
@•n•a•r•j•e•s•

@meli770
@روشنک.ا
@mehrabi83
@تصویر رویا
@ASIL
@Matin-ms
@g.a
@حسنا(هکرقلب)
رفیق چہ ڪسي هستے؟ فکر میکنم همینا البته اگه قابل بدونن
@•n•a•r•j•e•s•

@meli770
@روشنک.ا
@mehrabi83
@تصویر رویا
@ASIL
@g.a Matin-ms
@g.a
@حسنا(هکرقلب)
ڪی رو دوست داري؟
@•n•a•r•j•e•s•

@meli770
@روشنک.ا
@mehrabi83
@تصویر رویا
@ASIL
@Matin-ms
@g.a
@حسنا(هکرقلب)
ڪے دوست داره؟
نمیدونم
ڪی برات مهمہ؟
@•n•a•r•j•e•s•
@mehrabi83
@g.a

@Matin-ms
برآے ڪي مہمے؟ این دوتا ثابت کردن که براشون مهمم
@Matin-ms
@•n•a•r•j•e•s•
ڪے ازت بدش میــاد؟ کی از دختر به این ماهی بدش میاد :/
از ڪے بدت میاد؟ هیچکس
ڪے رو مختہ؟ هیچکس
رو مخہ ڪے هستی؟ معلومه هیچکس مگه من رو مخ بقیه جا میشم اخه
چہره ے ڪے رو دیدی؟
@malikaaraghi
@•n•a•r•j•e•s•
@تصویر رویا

@meli770
@روشنک.ا
@g.a
@Hamoos
ڪے چهرت رو دیده؟
@•n•a•r•j•e•s•
@تصویر رویا

@meli770
@روشنک.ا
@g.a
@Hamoos
@malikaaraghi
شماره ڪے ر داری؟
@تصویر رویا
@malikaaraghi

ڪے شمارتو داره؟


@Hamoos
 

|`Εʙɪ`|

مدیر تالار ورزش + ویراستار آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
8/20/18
ارسال ها
3,362
امتیاز
42,973
چہ ڪسے رفیقتہ؟
@Niloo_j
@Mahan@
@samiar7
@Matin-ms
@YASER :(
@Daniall :(
@ســایـــsayaـــا
@EBI_SeniOR
@n-e-g-i-n
@Amir7
@اشک سرخ
رفیق چہ ڪسي هستے؟
همون کسایی که بالا تگشون کردم
ڪی رو دوست داري؟
@Hamoos
@samiar7
@Niloo_j
@Mahan@
@Matin-ms
ڪے دوست داره؟
هرکی که تگم کرد
ڪی برات مهمہ؟
همونایی که دوسشون دارم
برآے ڪي مہمے؟
هرکی که تگم کرد
ڪے ازت بدش میــاد؟
@ستاره حقیقت جو
@Tika
از ڪے بدت میاد؟
هیچ کس...
ڪے رو مختہ؟
تگش نمیکنم...
رو مخہ ڪے هستی؟
نمیدونم...
چہره ے ڪے رو دیدی؟
@ستاره حقیقت جو
@samiar7
@ســایـــsayaـــا
@★ƦЄƳӇƛƝЄ★
@!Aedan
@n-e-g-i-n
و چند نفر دیگه که نمیشه تگشون کرد
ڪے چهرت رو دیده؟
تقریبا کسایی که چهرشونو دیدم
شماره ڪے ر داری؟
هیچ...
ڪے شمارتو داره؟
هیچ...
 

Mahan@

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
8/2/18
ارسال ها
624
امتیاز
21,973
@گوشیم
@تنهای
@خدای مهربونم
@هیچکسی
@اونیکه دیگه اینجا نیست.....
@هیچکس
@مملی(لقبشه)
@از ادم دوبه هم زنه فضوله تهمت زن.
@ادم بی ادب
@اکثرا همه
@ همون مملی و Nو نینی گل
@عکسام اینترنت پخشن شاید نشناسن ولی اکثر ایرانیا دیدن.
@Niloo_j
@Niloo_jالبته شماره اطرافیانمو هم داره
 

sama_shams

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
5/30/18
ارسال ها
1,189
امتیاز
29,873
سن
15
محل سکونت
تا جنون فاصــــــــــله ای نیست از این جا که منم
چہ ڪسے رفیقتہ؟brdia ...alikhan

رفیق چہ ڪسي هستے؟zahra.a.83...alikhan...؟brdia .

ڪی رو دوست داري؟♦عَمـو اَزراعیل نـآمَرد♦ ....alikhan...؟brdia .

ڪے دوست داره؟alikhan
ڪی برات مهمہ؟alikhan ...♦عَمـو اَزراعیل نـآمَرد♦ ....zahra.a.83 .......brdia .
برآے ڪي مہمے؟alikhan ....
ڪے ازت بدش میــاد؟
ستاره حقیقت جو...نمیدونم چرا ولی یه لحظه فک کردم از من بدش میاد

از ڪے بدت میاد؟ هیشکی
ڪے رو مختہ؟هیچ کس
رو مخہ ڪے هستی؟Amir_adabi ...خودش که اینو میگه


چہره ے ڪے رو دیدی؟؟alikhan
ڪے چهرت رو دیده؟alikhan
شماره ڪے ر داری؟Amir_adabi
ڪے شمارتو داره؟هیچکس
 
آخرین ویرایش

Baharak

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
6/13/18
ارسال ها
863
امتیاز
35,673
چہ ڪسے رفیقتہ؟@|یاس|yAs
و خیلیای دیگه
رفیق چہ ڪسي هستے؟نمیدونم
ڪی رو دوست داري؟

@|یاس|yAs
@Matin-ms
@MAEE_A
@Shayna.t
@linda.b
@J0ker
@kimia_Rh
@نرگس
@Mahdiyeh
@I.yasi
@n-e-g-i-n
@Niloo_j
@newsha
@mhds
@ستاره حقیقت جو
@miss_nahi
@卍❣のŋყム❣卍@
@TMT_shiraz
یگانه و ریحانه هم ک هستن دیگه
دیگه یادم نیست:give_up:

ڪے دوست داره؟
نمیدونم
ڪی برات مهمہ؟
همونایی ک تگشون کردم+سه نفر دیگه
برآے ڪي مہمے؟
نمیدونم
ڪے ازت بدش میــاد؟
@Daniall ...فک میکنم خوشش نمیاد ازم
از ڪے بدت میاد؟
از دو نفر..تگ نمیکنم دیگه
ڪے رو مختہ؟
...
رو مخہ ڪے هستی؟
فک کنم @Mr.Shahin
چہره ے ڪے رو دیدی؟
@|یاس|yAs
@MAEE_A
@Matin-ms
@kimia_Rh
و خیلیای دیگه ک زیادن
ڪے چهرت رو دیده؟
@|یاس|yAs
@Matin-ms
@newsha
@miss_hani
@kimia_Rh
شماره ڪے ر داری؟...
ڪے شمارتو داره؟...​
 
آخرین ویرایش

(ساحل)

مدیر ازمایشی تالار فرهنگ و مذهب
عضو کادر مدیریت
مدیر آزمایشی
عضویت
6/16/18
ارسال ها
1,489
امتیاز
24,673
محل سکونت
مشهد
★ از بین بچہ هاے انجمن تگشون ڪنید★


چہ ڪسے رفیقتہ؟
@Traneh البته بیشتر خواهرمه
@Mehran Ahmadi اینم بیشتر داداشمه
@بهار شایگان فرد
رفیق چہ ڪسي هستے؟
نمیدونم
ڪی رو دوست داري؟
@Mehran Ahmadi
@Traneh
ڪے دوست داره؟
نمیدونم
ڪی برات مهمہ؟
@Mehran Ahmadi
@Traneh
برآے ڪي مہمے؟
_
ڪے ازت بدش میــاد؟

نمیدونم ولی فکر نمیکنم کم باشن
از ڪے بدت میاد؟
شخص خاصی نیست
ڪے رو مختہ؟
@J0ker
رو مخہ ڪے هستی؟

@ستاره حقیقت جو
چہره ے ڪے رو دیدی؟
@J0ker نمیدونم کیه ولی میدونم دیدمش
@بهار شایگان فرد
@Traneh
@Mehran Ahmadi
ڪے چهرت رو دیده؟
همون قبلیا
شماره ڪے ر داری؟
@Traneh
@Mehran Ahmadi
ڪے شمارتو داره؟
همون بالاییا


 
آخرین ویرایش

miss_hani

کاربر سایت
کاربر سایت
عضویت
10/12/18
ارسال ها
16
امتیاز
90
چہ ڪسے رفیقتہ؟@|یاس|yAs
و خیلیای دیگه
رفیق چہ ڪسي هستے؟نمیدونم
ڪی رو دوست داري؟

@|یاس|yAs
@Matin-ms
@MAEE_A
@Shayna.t
@linda.b
@J0ker
@kimia_Rh
@نرگس
@Mahdiyeh
@I.yasi
@n-e-g-i-n
@Niloo_j
@newsha
@mhds
@ستاره حقیقت جو
@miss_nahi
@卍❣のŋყム❣卍@
@TMT_shiraz
یگانه و ریحانه هم ک هستن دیگه
دیگه یادم نیست:give_up:

ڪے دوست داره؟
نمیدونم
ڪی برات مهمہ؟
همونایی ک تگشون کردم+سه نفر دیگه
برآے ڪي مہمے؟
نمیدونم
ڪے ازت بدش میــاد؟
@Daniall ...فک میکنم خوشش نمیاد ازم
از ڪے بدت میاد؟
از دو نفر..تگ نمیکنم دیگه
ڪے رو مختہ؟
...
رو مخہ ڪے هستی؟
فک کنم @Mr.Shahin
چہره ے ڪے رو دیدی؟
@|یاس|yAs
@MAEE_A
@Matin-ms
@kimia_Rh
و خیلیای دیگه ک زیادن
ڪے چهرت رو دیده؟
@|یاس|yAs
@Matin-ms
@newsha
@miss_hani
@kimia_Rh
شماره ڪے ر داری؟...
ڪے شمارتو داره؟...​
[/QUOTE
خدایی من چهره تو دیدم؟؟؟
فک کنم اشتب گرفتیاا:roflym::pirate:
 

Sհɑɾթ-թɾɑϲեíϲҽ

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
7/1/18
ارسال ها
1,550
امتیاز
25,673
چہ ڪسے رفیقتہ؟
nazy.8
raha.108
و خيليا ديگه
رفیق چہ ڪسي هستے؟ خيليا
ڪی رو دوست داري؟خودمو
ڪے دوست داره؟ خدا
ڪی برات مهمہ؟

Alma.tvd73
برآے ڪي مہمے؟نمي دونم
ڪے ازت بدش میــاد؟ شايد همه
از ڪے بدت میاد؟از كسي بدم نمياد
ڪے رو مختہ؟هيچكي
رو مخہ ڪے هستی؟نمي دونم
چہره ے ڪے رو دیدی؟ ريحانه نازي روشنك رها و...
ڪے چهرت رو دیده؟هيچكي
شماره ڪے ر داری؟هيچكي
ڪے شمارتو داره؟هيچكي
 

Aydinā

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
عضویت
11/24/18
ارسال ها
2,128
امتیاز
64,873
محل سکونت
☜ اَز ڋَږیآ
چہ ڪسے رفیقتہ؟
@Naziii , @(ساحل)
ڪے دوست داره؟
@Mehran Ahmadi
ڪی برات مهمہ؟
@Mehran Ahmadi و کسایی که دوستمن
برآے ڪي مہمے؟
@Mehran Ahmadi بقیه نمیدونم
ڪے ازت بدش میــاد؟
:/
از ڪے بدت میاد؟
:/
ڪے رو مختہ؟
:/
رو مخه کی هستی؟
:/
چہره ے ڪے دیدی؟
نازی مهران مبینا مائده ریحانه سایا ساحل
ڪے چهرت رو دیده؟
نازی سایا ریحانه مائده دختر بد ساحل
شماره ڪے ر داری؟مهران : ) ریحانه ساحل
ڪے شمارتو داره؟
همین بالایی ها
 

mahsa_arbabi

منتقد + کاربر افتخاری
منتقد انجمن
عضویت
3/16/18
ارسال ها
5,161
امتیاز
80,673
وب سایت
mahsahossein.6.com
★ از بین بچہ هاے انجمن تگشون ڪنید★
با اجازه دوباره شرکت مینمایم $

چہ ڪسے رفیقتہ؟
اونایی که خیلی صمیمیم!بزار فک کنم رضوان و دلی و مهرا و شیرین و فاطمه مدیرنقد و نازی و مائده و امیر ادبی بیشتر برادر تا رفیق :| و خواهر امیر خخخ و ...یادم نمیاد! چه کنم؟
رفیق چہ ڪسي هستے؟
رفیق همه :|||
ڪی رو دوست داري؟
شیرین و ...
ڪے دوست داره؟
این دیه از خودشون بپرس :`|
ڪی برات مهمہ؟
اممم همشون
برآے ڪي مہمے؟
اینم از خودشون بپرس دیه
ڪے ازت بدش میــاد؟
فک کنم ...
از ڪے بدت میاد؟
هیچکس ولی اگه بعدا بدم اومد میگم.
ڪے رو مختہ؟
نمیدونم
رو مخہ ڪے هستی؟
اینم نمیونم
چہره ے ڪے رو دیدی؟
اونایی که باهاشون صمیمیم به جز شیرین
ڪے چهرت رو دیده؟
همشون
شماره ڪے ر داری؟
شمارشونو ندارم مال یکیو دارم
ڪے شمارتو داره؟
همون یکی :'|||
با تچکر!
 
بالا