مطالب جالب پیشگویی خارق العاده شاه نعمت الله ولی 1

 • نویسنده موضوع Michel
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 14
 • بازدیدها 1,278
 • کاربران تگ شده هیچ

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #1
این شعر اعجاب انگیز که در حدود 700 سال قبل سروده شده بیانگر واقعیاتی است که برخی از آنها واقع شده و بعضی در شرف وقوع هستند
شایان ذکر است کلیه ابیات بدون تغییر از نسخه دستی متعلق به سال 1947 عینا منتقل شده و با توجه به بررسی این حقیر قدیمی ترین نسخه ای که پیدا نمودم میباشد.نسخه های بدست آمده قبلی همگی مخدوش و دست خورده بودند پس از ذکر آنان خودداری نمودم.
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #2
قدرت کردگار مي بينم
حالت روزگار مي بينم

حکم امسال صورتي دگر است
نه چو پيرار و پار مي بينم

از نجوم اين سخن نمي گويم
بلکه از کردگار مي بينم

عين و را و ذال چون گذشت از سال
بوالعجب کار و بار مي بينم

در خراسان و مصر و شام و عراق
فتنه و کارزار مي بينم
 
آخرین ویرایش
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #3
نادری در جهان شود پیدا
قامتش استوار می بینم

آخر عهد نوجوانی او
قتل اوآشکار می بینم

شهرتبریزراچوکوفه کنند
شهر طهران قرار می بینم

ازشهنشاه ناصرالدین شاه
شیونی بیم دار می بینم

درشب شنبه ماه ذیقعده
تن او برکنارمی بینم
 
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #4
گرد آئينه ضمير جهان
گرد و زنگ و غبار مي بينم

همه را حال مي شود ديگر
گر يکي ور هزار مي بينم

ظلمت ظلم ظالمان ديار
بي حد و بي شمار مي بينم

قصه اي بس غريب مي شنوم
غصه اي در ديار مي بينم

جنگ و آشوب و فتنه و بيداد
از يمين و يسار مي بينم
 
آخرین ویرایش
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #5
غارت و قتل و لشکر بسيار
در ميان و کنار مي بينم

بنده را خواجه وش همي يابم
خواجه را بنده وار مي بينم

بس فرومايگان بيحاصل
عامل و خواندگار مي بينم

هر که او پار يار بود امسال
خاطرش زير بار مي بينم

مذهب و دين ضعيف مي يابم
مبتدع افتخار مي بينم
 
آخرین ویرایش
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #6
سکه نو زنند بر رخ زر
درهمش کم عيار مي بينم

دوستان عزيز هر قومي
گشته غمخوار و خوار مي بينم

هر يک از حاکمان هفت اقليم
ديگري را دچار مي بينم

نصب و عزل بتکچي و عمال
هر يکي را دوبار مي بينم

ماه را روسياه مي يابم
مهر را دل فکار مي بينم
 
آخرین ویرایش
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #7
ترک و تاجيک را بهمديگر
خصمي و گير و دار مي بينم

تاجر از دست دزد بي همراه
مانده در رهگذار مي بينم

مکر و تزوير و حيله در هر جا
از صغار و کبار مي بينم

حال هندو خراب مي يابم
جور ترک و تتار مي بينم

بقعه خير سخت گشته خراب
جاي جمع شرار مي بينم
 
آخرین ویرایش
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #8
بعض اشجار بوستان جهان
بي بهار و ثمار مي بينم

اندکي امن اگر بود آن روز
در حد کوهسار مي بينم

همدمي و قناعت و کنجي
حاليا اختيار مي بينم

گرچه مي بينم اين همه غمها
شاديي غمگسار مي بينم

بعد امسال و چند سال دگر
عالمي چون نگار مي بينم
 
آخرین ویرایش
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #9
چون زمستان پنجمين بگذشت
ششمين خوش بهار مي بينم

نايب مهدي آشکار شود
بلکه من آشکار مي بينم

پادشاهي تمام دانائي
سروري با وقار مي بينم

بندگان جناب حضرت او
سربسر تاجدار مي بينم

تا چهل سال اي برادر من
دور آن شهريار مي بينم
 
آخرین ویرایش
امضا : Michel

Michel

کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
517
پسندها
1,715
امتیازها
12,573
مدال‌ها
10
سن
40
سطح
9
 
 • نویسنده موضوع
 • #10
دور او چون شود تمام به کام
پسرش يادگار مي بينم

پادشاه و امام هفت اقليم
شاه عالي تبار مي بينم

بعد از آن خود امام خواهد بود
که جهان را مدار مي بينم

ميم و حاميم و دال مي خوانم
نام آن نامدار مي بينم

صورت و سيرتش چو پيغمبر
علم و حلمش شعار مي بينم
 
آخرین ویرایش
امضا : Michel

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

کاربران در حال مشاهده موضوع (تعداد: 1, کاربر: 0, مهمان: 1)

عقب
بالا