واژه های فارسی معماری کهن ایران

  • شروع کننده موضوع sara.gh
  • تاریخ شروع

sara.gh

ناظر رمان + مترجم انجمن + مدیر آزمایشی معماری
ناظر رمان
عضویت
8/22/18
ارسال ها
2,524
امتیاز
40,673
محل سکونت
shiraz
در معماری کهن ایرانی، برای هر چیز و هر جایی اسم خاصی وجود داشته است.

در گره سازی آجری قطعاتی از کاشی را بصورت ساده استفاده می کرده اند که نمونه بسیار زیبای آن را در برج اخنجان دیده می شود نگین
تشکی ویا چهای بالش که به جای میل استفاده می شد نهالین
بیرون زدگی در پلان نهاز
پرسپکتیونهور
برای نما دادن به آجر با دو تخته دو طرف آنرا صاف کرده استفاده می کنند واکوفته
آجری که به صورت نره میگذارند در خراسان خزند گفته میشود هره
بلندی
– ارتفاع
افراز
طبقه
– سقف
اشکوب
دیوار جداکننده
– دیواری که میان دو پایه باربر می سازند
اسپر
نقش گردان یا انحنا دار اسلیمی
کنتراستانبسان
در معماری پوشش منحنی را گویند ( سغ ) ازج
ازغ
بخشی از پائین دیوار است که معمولا برای استحکام بیشتر آمودی از سنگ و کاشی دارد ازاره
در معماری به اندازه شش گره
-۴۰ سانی متر
ارش
سقفاسمانه
در گنبدهای دو پوسته پوشش زیرین را گویند اهیانه
انتهای پای گنبد اوگون
تزوینات الحاقی
– نماسازی سنگی-آجری کاشیکاری و گچکاری
آمود
بخش رو به غربافتاب کور
ملاتآژند
آجری که قبل از پخت به صورت دلخواه شکل داده اند اجر پیس بر
آجر تراش داده شده ای که با آجر دیگر در آب ساییده شده باشد ابساب
 
  • Like
واکنشها shrm
بالا