کاربرد هشتگ Dialog

 1. .MOON.

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Dialog ―――——— بهتره هیچکسو نداشته باشی، تا اینکه یکیو داشته باشی که نصفه نیمه باشه، یا دلش نخواد باشه... Yahari ―――———―――———―― #XNFJ
 2. .MOON.

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Dialog ―――——— بعضی وقتا آدما نصیحت لازم ندارن، تنها چیزی که میخوان یکیه که به حرفاشون گوش بده و یه قلب که درکشون کنه. Bungou stray dogs ―――———―――———―― #XNFP
 3. .MOON.

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Dialog ―――——— میتونم تصور کنم که خیلی خسته کننده اس که هر لحظه مجبور باشی شیطون درونتو به عقب هل بدی. Doom Patrol ―――———―――————― #XNTJ
 4. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Dialog ―――——— دیگه معذرت نخواه، برای هیچی. چون باعث میشه هیچ ارزشی برای کسی نداشته باشی. American Horror Story ―――———―――————― #XSTP
 5. Amin

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Dialog ―――——— دیگه معذرت نخواه، برای هیچی. چون باعث میشه هیچ ارزشی برای کسی نداشته باشی. American Horror Story ―――———―――————― #XSTP
 6. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Dialog ―――——— سگ‌ها میتونن به آدم‌ها قول حتمی بدن، اما آدم‌ها نه! Hannibal ―――———―――————― #XSTP
 7. Amin

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Dialog ―――——— سگ‌ها میتونن به آدم‌ها قول حتمی بدن، اما آدم‌ها نه! Hannibal ―――———―――————― #XSTP
 8. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Dialog ―――——— خدای عزیز...زندگی کردن توی مغز های کوچولو و خنده دارتون چجوریه؟ باید خیلی خسته کننده باشه. Sherlock ―――———―――————― #XSTP
 9. Amin

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Dialog ―――——— خدای عزیز...زندگی کردن توی مغز های کوچولو و خنده دارتون چجوریه؟ باید خیلی خسته کننده باشه. Sherlock ―――———―――————― #XSTP
 10. Amin

  ESTP کارآفرین | ESTP

  ៕ #Dialog ―――——— - برید جلو، خدا با ماست... - اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست که مارو اینجور تیکه پاره میکنن..!؟ Saving Private Ryan ―――———―――————― #XSTP
 11. Amin

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Dialog ―――——— - برید جلو، خدا با ماست... - اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست که مارو اینجور تیکه پاره میکنن..!؟ Saving Private Ryan ―――———―――————― #XSTP
 12. Amin

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Dialog ―――——— آخه این دنیا به اندازه کافی سخت هست نمیشه این وسط، طرف بیاد با خودش بگه “بزار یه کم با دید مثبت نگاه کنیم” ”بزار واسه داستان یه پایان خوش بنویسیم”؟؟ Silver Linings playbook ―――———―――———―― #XNFP
 13. Amin

  ENFP پیکارگر | ENFP

  ៕ #Dialog ―――——— آخه این دنیا به اندازه کافی سخت هست نمیشه این وسط، طرف بیاد با خودش بگه “بزار یه کم با دید مثبت نگاه کنیم” ”بزار واسه داستان یه پایان خوش بنویسیم”؟؟ Silver Linings playbook ―――———―――———―― #XNFP
 14. Amin

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Dialog ―――——— گاهی وقتا همون آدمی که هیچکس فکرشم نمیکنه، کاری میکنه که هیچکس تصورشم نمیکنه! The imitation Game ―――———―――———―― #XNFP
 15. Amin

  ENFP پیکارگر | ENFP

  ៕ #Dialog ―――——— گاهی وقتا همون آدمی که هیچکس فکرشم نمیکنه، کاری میکنه که هیچکس تصورشم نمیکنه! The imitation Game ―――———―――———―― #XNFP
بالا