کاربرد هشتگ XNTJ

 1. Morphine'

  INTJ معمار | INTJ

  - میدونی انقلاب‌ها چجوری شروع میشن؟ + اونایی که کتاب می‌خونن میرن پیش اونایی که کتاب نمی‌خونن و میگن الان وقتشه که اوضاع تغییر کنه! #XNTJ #Dialouge
 2. .MOON.

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Dialog ―――——— میتونم تصور کنم که خیلی خسته کننده اس که هر لحظه مجبور باشی شیطون درونتو به عقب هل بدی. Doom Patrol ―――———―――————― #XNTJ
 3. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Dialog ―――——— من به درد اهمیت نمیدم این امیده که منو میکشه. Seraph of the end ―――———―――————― #XNTJ
 4. Amin

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Dialog ―――——— من به درد اهمیت نمیدم این امیده که منو میکشه. Seraph of the end ―――———―――————― #XNTJ
 5. Amin

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Text ―――—— Anyone who wants you will get it to you, even if you are a star far away. هرکسی که تورو بخواد خودشو بهت میرسونه حتی اگه به اندازه‌ی دوری یه ستاره باشی. ―――———―――———―― #XNTJ
 6. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Text ―――—— Anyone who wants you will get it to you, even if you are a star far away. هرکسی که تورو بخواد خودشو بهت میرسونه حتی اگه به اندازه‌ی دوری یه ستاره باشی. ―――———―――———―― #XNTJ
 7. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Dialog ―――——— اگه سکوتمو درک نمیکنی، چطور حرفامو میفهمی؟ Hatsune miku ―――———―――————― #XNTJ
 8. Amin

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Dialog ―――——— اگه سکوتمو درک نمیکنی، چطور حرفامو میفهمی؟ Hatsune miku ―――———―――————― #XNTJ
 9. Amin

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Dialog ―――——— روزای بدم رو به عنوان يك نشانه از ضعيف بودنم در نظر نگير. اونا در واقع روزايين كه دارم با سخت ترینام ميجنگم. Bangou stray dogs ―――———―――————― #XNTJ
 10. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Dialog ―――——— روزای بدم رو به عنوان يك نشانه از ضعيف بودنم در نظر نگير. اونا در واقع روزايين كه دارم با سخت ترینام ميجنگم. Bangou stray dogs ―――———―――————― #XNTJ
 11. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Dialog ―――——— فرق دانایی و حماقت، اینکه دانایی محدودیت داره. Naruto ―――———―――————― #XNTJ
 12. Amin

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Dialog ―――——— فرق دانایی و حماقت، اینکه دانایی محدودیت داره. Naruto ―――———―――————― #XNTJ
 13. Amin

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Text ―――—— Always be ready to leave everything you have in 30 second!! همیشه آماده باش هرچی که داری رو بتونی تو 30 ثانیه ترک کنی!! ―――———―――———―― #XNTJ
 14. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Text ―――—— Always be ready to leave everything you have in 30 second!! همیشه آماده باش هرچی که داری رو بتونی تو 30 ثانیه ترک کنی!! ―――———―――———―― #XNTJ
 15. Amin

  INTJ معمار | INTJ

  ៕ #Dialog ―――——— تاریکی. وقتی هرچی که میشناسی و دوست داری خیلی بد ازت گرفته میشه، تنها چیزی که میتونی بهش فکر کنی خشم، تنفر و حتی انتقامه. و هیچکس نمیتونه نجاتت بده. Naruto ―――———―――————― #XNTJ
بالا