سلام! به انجمن رمان نویسی یک رمان خوش آمدید.

جهت استفاده از امکانات مجموعه ثبت نام کنید.

یا ثبت‌نام

کاربرد هشتگ Text

 1. خواهرِ امینِ مدالخور

  ISTJ تدارکاتچی | ISTJ

  ៕ #Text ―――—— ○ single ○ cuffed ● emotionally exhausted, dead inside ○ مجرد ○ متعهد ● از نظر احساسی خسته و درون مرده ―――———―――———―― #XSTJ
 2. خواهرِ امینِ مدالخور

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Text ―――—— Always speak how you feel and never be sorry for being real. همیشه همونطوری حرف بزن که حس میکنی و هیچوقت بابت اینکه خود واقعیت هستی متاسف نباش. ―――———―――———―― #XNTJ
 3. Mons

  INTP منطق دان | INTP

  ៕ #Text ―――—— overthinking is no joke. that shit eats you up on the inside. بیش از حد فکر کردن شوخی نیست. این فکر و خیالای لعنتی از درون آدمو می بلعن. ―――———―――———―― #XNTP
 4. Mons

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Text ―――— Never let your pride get in the way of apologizing to someone when you’re wrong. When you’re wrong, own it. هرگز اجازه نده غرورت مانع از عذرخواهی کردنت از دیگران بشه، در صورتی که اشتباه از سمت تو بوده و وقتی اشتباه می کنی، گردن بگیر. ―――———―――——――— #XNFJ
 5. Mons

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Text ―――— There is one who chooses because he has no one! There is one who chooses, because he does not want anyone else. یکی هست انتخابت میکنه چون هیچکسی رو نداره! یکی هم هست انتخابت میکنه، چون هیچکس دیگه رو نمیخواد. ―――———―――——――— #XNFP
 6. Mons

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Text ―――—— A healthy relationship doesn’t drag you down. It inspires you to be better. یه رابطه سالم تو رو پایین نمی کشه. بلکه بهت الهام میده که بهتر بشی. ―――———―――———―― #XNTJ
 7. Mons

  ENTJ فرمانده | ENTJ

  ៕ #Text ―――—— Do not impose yourself on anyone. Let the times know their worth. خودت را به کسی تحمیل نکن. بگذار روزگار آنها را از ارزشت باخبر کند. ―――———―――———―― #XNTJ
 8. Mons

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Text ―――— But some eyes touch so much that even the hands can not! ‏ولی بعضی چشم ها یه جوری لمست میکنن که حتی دست ها هم نمیتونن! ―――———―――——――— #XNFJ
 9. Mons

  ISFJ مدافع | ISFJ

  ៕ #Text ―――—— Stop forgiving them. You’re giving them excuses to continue hurting you. از بخشیدنشون دست بردار. چون تو به اونا بهونه ای میدی تا به آزار دادنت ادامه بدن. ―――———―――———―― #XSFJ
 10. Mons

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  ៕ #Text ―――— “Unless it’s mad, passionate, extraordinary love, it’s a waste of your time. There are too many mediocre things in life. Love shouldn’t be one of them. فقط اگر این بار یه عشق دیوانه وار، پرشور و فوق العاده پاش بمون، در غیر این صورت وقتتو داری تلف میکنی. چیزای متوسط زیادی تو زندگی...
 11. Mons

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Text ―――— Your perception of yourself affects your vibe. Love yourself, be confidant in your looks, express your talents. Let your good vibes flow. ادراک شما از خودتان روی ارتباط شما تاثیر می گذارد. خود را دوست داشته باشید، به ظاهر خود اطمینان داشته باشید، استعدادهای خود را بیان کنید،...
 12. Mons

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Text ―――— Psychology says when you are upset about something: Do not be silent, do not grin, do not distance yourself from others, this not only does not reduce your pain, but also. It creates a deeper wound ... روانشناسی وقتی از چیزی ناراحتی میگه: ساکت نباش، پوزخند نزن، از بقیه فاصله نگیر،...
 13. Mons

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Text ―――— A reminder that you don’t have to pretend to be strong if you feel like falling apart. it’s okay to show feelings. it’s okay to be vulnerable, it doesn't make you weak. یه یادآوری: اگه احساس کردی از هم پاشیدی، مجبور نیستی تظاهر به قوی بودن کنی. اشکالی نداره که احساسات رو نشون بدی...
 14. Mons

  INTP منطق دان | INTP

  ៕ #Text ―――—— please be straight up with me even if u think it'll hurt my feelings i'd rather know than overthink literally everything. لطفاً با من رک باش، حتی اگه فکر می کنی این موضوع به احساسات من لطمه وارد میکنه. ترجیح میدم بدونم تا این که به معنای واقعی کلمه به همه چیز بشینم فکر کنم...
 15. امینِ مدالخور

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  ៕ #Text ―――— My only goal in life right now is to be genuinely happy. الان تنها هدفم توی زندگی اینه که بصورت واقعی شاد باشم. ―――———―――——――— #XSFP
عقب
بالا