کاربرد هشتگ Text

 1. Mons

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Text ―――— But some eyes touch so much that even the hands can not! ‏ولی بعضی چشم ها یه جوری لمست میکنن که حتی دست ها هم نمیتونن! ―――———―――——――— #XNFJ
 2. Mons

  ISFJ مدافع | ISFJ

  ៕ #Text ―――—— Stop forgiving them. You’re giving them excuses to continue hurting you. از بخشیدنشون دست بردار. چون تو به اونا بهونه ای میدی تا به آزار دادنت ادامه بدن. ―――———―――———―― #XSFJ
 3. Mons

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  ៕ #Text ―――— “Unless it’s mad, passionate, extraordinary love, it’s a waste of your time. There are too many mediocre things in life. Love shouldn’t be one of them. فقط اگر این بار یه عشق دیوانه وار، پرشور و فوق العاده پاش بمون، در غیر این صورت وقتتو داری تلف میکنی. چیزای متوسط زیادی تو زندگی...
 4. Mons

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Text ―――— Your perception of yourself affects your vibe. Love yourself, be confidant in your looks, express your talents. Let your good vibes flow. ادراک شما از خودتان روی ارتباط شما تاثیر می گذارد. خود را دوست داشته باشید، به ظاهر خود اطمینان داشته باشید، استعدادهای خود را بیان کنید،...
 5. Mons

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Text ―――— Psychology says when you are upset about something: Do not be silent, do not grin, do not distance yourself from others, this not only does not reduce your pain, but also. It creates a deeper wound ... روانشناسی وقتی از چیزی ناراحتی میگه: ساکت نباش، پوزخند نزن، از بقیه فاصله نگیر،...
 6. Mons

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Text ―――— A reminder that you don’t have to pretend to be strong if you feel like falling apart. it’s okay to show feelings. it’s okay to be vulnerable, it doesn't make you weak. یه یادآوری: اگه احساس کردی از هم پاشیدی، مجبور نیستی تظاهر به قوی بودن کنی. اشکالی نداره که احساسات رو نشون بدی...
 7. Mons

  INTP منطق دان | INTP

  ៕ #Text ―――—— please be straight up with me even if u think it'll hurt my feelings i'd rather know than overthink literally everything. لطفاً با من رک باش، حتی اگه فکر می کنی این موضوع به احساسات من لطمه وارد میکنه. ترجیح میدم بدونم تا این که به معنای واقعی کلمه به همه چیز بشینم فکر کنم...
 8. Amin

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  ៕ #Text ―――— My only goal in life right now is to be genuinely happy. الان تنها هدفم توی زندگی اینه که بصورت واقعی شاد باشم. ―――———―――——――— #XSFP
 9. Amin

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Text ―――— My only goal in life right now is to be genuinely happy. الان تنها هدفم توی زندگی اینه که بصورت واقعی شاد باشم. ―――———―――——――— #XSFP
 10. Amin

  ESTJ مجری | ESTJ

  ៕ #Text ―――—— YOU DON’T HAVE TO BE IN CONTACT 24/7. Part of an adult relationship is realizing that each person has his or her own world, separate of one another. This means that being together all the time or constantly texting just isn’t feasible, and that is okay. مجبور نیستی 24 ساعته باهام...
 11. Amin

  ISTJ تدارکاتچی | ISTJ

  ៕ #Text ―――—— YOU DON’T HAVE TO BE IN CONTACT 24/7. Part of an adult relationship is realizing that each person has his or her own world, separate of one another. This means that being together all the time or constantly texting just isn’t feasible, and that is okay. مجبور نیستی 24 ساعته باهام...
 12. Amin

  ISFJ مدافع | ISFJ

  ៕ #Text ―――— Don’t abuse soft hearted persons, because too much pain will turn them into a cold one. از افراد خوش قلب‌ سو استفاده نکن، چون درد زیاد اونارو به یه آدم بی احساس و سرد تبدیل خواهد کرد. ―――———―――——――— #XSFJ
 13. Amin

  ESFJ سفیر | ESFJ

  ៕ #Text ―――— Don’t abuse soft hearted persons, because too much pain will turn them into a cold one. از افراد خوش قلب‌ سو استفاده نکن، چون درد زیاد اونارو به یه آدم بی احساس و سرد تبدیل خواهد کرد. ―――———―――——――— #XSFJ
 14. Amin

  INFP میانجی | INFP

  ៕ #Text ―――—— “Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” ― Lao Tzu "اینکه شدیدا توسط کسی دوست داشته بشی بهت قدرت میده، در حالی که دوست داشتن عمیق کسی بهت شجاعت هم میده." - لائوتزو ―――———―――———―― #XNFP
 15. Amin

  ENFP پیکارگر | ENFP

  ៕ #Text ―――—— “Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” ― Lao Tzu "اینکه شدیدا توسط کسی دوست داشته بشی بهت قدرت میده، در حالی که دوست داشتن عمیق کسی بهت شجاعت هم میده." - لائوتزو ―――———―――———―― #XNFP
عقب
بالا