شاعرغیرپارسی اشعار سوزان پولیس شوتز

 • نویسنده موضوع SAN.SNI
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 20
 • بازدیدها 359
 • Tagged users هیچ

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #1
تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد دوستت دارم
در این فکر
که تا چه حد برایم با ارزشی
در این فکر
که تا چه حد دلتنگ توام
تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد در اشتیاقِ
با دیگر
در کنار تو بودنم
در این فکر
که چگونه بیش از همیشه
قدر آن زمان
که در کنار هم خواهیم بود را
خواهم دانست

دوستت دارم
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #2
هر روز
در فکر تو هستم

گر چه آن قدر که می خواهم
به تو نامه نمی نویسم
یا تلفن نمی کنم
هر روز
در فکر تو هستم
گاه در فکرِ
خاطره ای که با تو داشته ام
و گاه در رویاهایم
برای تو
آنچه برایم رخ داده را تعریف می کنم
مهم نیست
به چه فکر می کنم
هر روز برایت نامه می نویسم
یا به تو تلفن می کنم
و دلم برایت تنگ می شود


(...)
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #3
به من از آن بگو
که توان گفتنش به دیگری را نداری
با من بخند
حتی آن گاه که احساس حماقت می کنی

با من گریه کن
آن گاه که در اوج پریشانی هستی
تمام زیبایی های زندگی را
با من شریک باش
و در کنار من
با تمام زشتی های زندگی ستیز کن

با من
رویاهایی را بیافرین تا به دنبال آنها رویم
در شادیِ هر چه می کنم
شریک باش
برای رسیدن به آرزوهای مان
یاری ام کن

با آهنگ عشق مان
با من برقص
بیا در سراسر زندگی در کنار هم گام برداریم
بیا تا ابد
در هر قدم از این سفر
یکدیگر را
عاشقانه

در آغوش گیریم

(...)
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #4
دوستت دارم
گاه انسان باید در سختی باشد
تا به دیگری دست یاری دهد
گاه انسان باید با بخت بد روبه رو شود
تا هدفش را بهتر بشناسد
گاه به طوفان نیاز است
تا او قدر آرامش بداند
گاه باید به او آسیب رسد
تا با احساس تر شود
گاه باید در شک و تردید باشد
تا به دیگری اطمینان کند
گاه باید در گوشه ای تنها بماند
تا واقعیت وجود خود را بشناسد
گاه باید از شگفتی رها شود
تا به آگاهی برسد
گاه باید کاملاً بی احساس باشد
تا بتواند همه چیز را حس کند
گاه باید در اوج شور و احساس بود
تا به قلب او راه یافت
و او به روی عشق در بگشاید
چه بسیار از اینها را پشت سر گذاشته ام
و می دانم
نه تنها آماده ی عاشق تو شدن هستم

بلکه...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #5
چند صباحی است تو را ندیده ام
ولی بارها و بارها به تمام حالات تو اندیشیده ام
چند روزی است که با تو سخنی نگفته ام
ولی بسیار و بسیار صدای افکارت را شنیده ام
نیازی نیست که دوستان خوب همیشه کنار هم باشند
این احساس یگانگی در دوری ست

که دوستی دیرپا را به اثبات میرساند

(...)
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #6
ناممکن است که احساس خود را نسبت به تو
با واژه ها بیان کنم
اینها سرشارترین احساساتی هستند که تاکنون داشته ام
با این همه
هنگامی که می خواهم اینها را به تو بگویم و یا بنویسم
واژه ها حتی نمی توانند ذره ای از ژرفای احساساتم را بیان کنند
گرچه نمی توانم جوهر این احساسات شگفت انگیز را بیان کنم
می توانم بگویم آن گاه که با توام چه احساسی دارم
آن گاه که با توام
احساس پرنده ای را دارم که آزاد و رها در آسمان آبی پرواز می کند
آن گاه که با توام
چو گلی هستم که گلبرگ های زندگی را شکوفا می کند
آن گاه که با توام
چون امواج دریا هستم
که توفنده و سرکش بر ساحل می کوبند
آن گاه که با توام
رنگین کمانی پس از توفانم
که پرغرور رنگ هایش را نشان می دهد...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #7
صبحگاهان
وقتی آفتاب
در حال روشن کردن روز است
من بیدارم
و اولین فکرم تویی
شبانگاهان
در تاریکی به درختان خیره می شوم
که چون سایه هایی در مقابل ستارگان خاموش
قد کشیده اند
مجذوب این آرامش مطلق می شوم

و آخرین فکرم تویی
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #8
چه بسیار از خود می پرسم
که چرا عاشق هم شدیم

ما با هم
بسیار متفاوتیم

توانایی ها
و کاستی های بسیار گوناگون داریم

نگرش ما به چیزها
با هم اختلاف فراوان دارد

شخصیت ما
بسیار متفاوت است
و با وجود همه اینها
عشق ما به هم روز به روز بیشتر می شود

شاید تفاوت های ما
بر هیجان عشق مان می افزاید
و من می دانم
که ما در کنار هم
پر توان تریم

تفاوت های ما
اساسی است
ولی شور و احساسات یکسانی داریم
و این که چرا عاشق هم شده ایم
واقعاً بی ارزش است

تمام آنچه برای من مهم است
این است که کماکان
برای هم ارزش داریم

و عاشق یکدیگریم
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #9
عشق
معنای شعر است
الهام رویاهاست
هیجان رقص است
موسیقی آوازهاست

عشق
شور و شوق روح است
احساس قلب است

عشق
شعر رویاهاست
رقص آوازهاست
و

روح قلب هاست
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,068
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
موسیقی احساسات را نوازشی می کند
که کلمات نمی توانند
موسیقی آهنگ قلب است
صدای روح است
بعضی از موسیقی ها
مرا به رویا می برند
بعضی از مو سیقی ها
به من الهام می دهند که خلق کنم
بعضی از موسیقی ها
مرا به فکر گذشته ها می اندازند
بعضی از موسیقی ها
کمکم می کنند آینده را طراحی کنم
وقتی با تو هستم

همه موسیقی ها مرا عاشق می کنند
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI
بالا