نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

۵۰۰ تا از لغات کاربردی ترکی استانبولی

 • نویسنده موضوع Serene
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 2
 • بازدیدها 20

Serene

مدیر بازنشسته
سطح
8
 
ارسالی‌ها
534
پسندها
936
امتیازها
6,073
مدال‌ها
15
 • نویسنده موضوع
 • #1

سلام و احوالپرسی​

فارسی

ترکی

تلفظ

سلام کردنselamlaşmaSelam Lashma
خداحافظی کردنvedalaşmaVeda Lashma
سلامmerhaba- selamMare-Ha-Ba selam
خداحفظhoşçakalHosh Chekal
خوش آمدیدhoşgeldinizHosh Galdiniz
به سلامتgüle güleGiule Giule
حالتان چطور است ؟
...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] The End

Serene

مدیر بازنشسته
سطح
8
 
ارسالی‌ها
534
پسندها
936
امتیازها
6,073
مدال‌ها
15
 • نویسنده موضوع
 • #2

اعداد در ترکی​

فارسی

ترکی

تلفظ

۰sıfırSUH-fuhr
۱/۴çeyrekchehy-REHK
۱/۲yarımYAH-ruhm
۱/۲buçukboo-CHOOK
۱birBEER
۲ikiee-KEE
۳üçEWCH
۴dörtDURRT
۵
...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] The End

Serene

مدیر بازنشسته
سطح
8
 
ارسالی‌ها
534
پسندها
936
امتیازها
6,073
مدال‌ها
15
 • نویسنده موضوع
 • #3

سایر کلمات کاربردی به ترکی​

فارسی

ترکی

تلفظ

سلامMerhaba!MARE-HA-BA
عصر بخیرİyi akşamlar!EE AK-SHAM-LAR
خدانگهدار- از طرف کسی که در حال رفتن استHoşçakal!HOSH-CHA-KAL
خدانگهدار از طرف کسی که آن مکان را ترک نمی کندGüle güle!GUU-LEH GUU-LEH
حال شما چطور است؟Nasılsın?NA-SEL-SIN
خوبم ممنون- شما خوب...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] The End
بالا