واژه کلمات به بلوچی

 • نویسنده موضوع Roshanak_QW
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 2
 • بازدیدها 83
 • کاربران تگ شده هیچ

Roshanak_QW

مدیر ارشد
پرسنل مدیریت
مدیر ارشد
تاریخ ثبت‌نام
25/6/20
ارسالی‌ها
10,032
پسندها
23,141
امتیازها
78,373
مدال‌ها
56
سطح
30
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیرکل
 • #1
رۏچ رۏز :رۏزاتون

شپ:شب

آسمان:آزمان

خراب باد:هراب بات

دست:دست

پاد :پای

کۏر:کور

شۏر: شور

مۏر:مور

زۏر:زور

جان:جان

کار:کار

دل:دل

نام:نام

کۏه:کوه

دشت:دشت

زرد:زرد


سیاه:سیاه

سرخ:سُهر

مود:موی

دنتان:دندان

پۏست:پوست

گپ:گپ

دۏستی:دوستی

دشمن:دشمن

نرسی:نرسد

واب:خواب

دو:دو


چار:چارچهار

بیست:بیست

سی :سی

پنجاه:پنجاه

گِرد:گِرد

تیر:تیر


داد:دات

مُرت:مرد

مَرد:مَرد
 

Roshanak_QW

مدیر ارشد
پرسنل مدیریت
مدیر ارشد
تاریخ ثبت‌نام
25/6/20
ارسالی‌ها
10,032
پسندها
23,141
امتیازها
78,373
مدال‌ها
56
سطح
30
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیرکل
 • #2
*هاليك:/hālīkk/ خالي*

*هالیگ/hālīg/ خالی*

*هام/hām/آم، خام*

*هامَگ/hāmag/آمـَگ، خام*

*هامڃـن/hāmëhn/آمڃن، فصل برداشت خرما*

*هان بی بی/hānbībī/ خان بی بی*

*هانـُک/hānok/ اسم مصغر خان محمد*

*هاني:/hānī /اسمي براي زنان*

*هاوَند/hāvand/ خداوند*

*هَبَر:/habar/خبر،حرف ، سخن*

*هَبَر دار/habardār/ با خبر،به کنایه مواظب باش*

*هَبَر زانت/habarzānt/ سخنور،کسی که در حرف زدن ماهر است*

*هَبيسّ:/habīss/خبيس*

*هَبُک/habok/ اسم مصغر حبیب ،حبیب الله*

*هَبَکـَّـه/habakkah/ حیران ومتعجب*

*هُپّ/hopp/ فوت کردن*

*هَپّ:/happ /جاي خالی دندان افتاده*

*هَپْت/hapt/ عدد 7*

*هَـپْـتار: /aptār/ كــَـفتار*

*هَپْتَگ:/haptag/ هفته*

*هَپْـتو:/haptū/ نوزادی كه در هفت ماهگي متولّد شده است*...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Roshanak_QW

مدیر ارشد
پرسنل مدیریت
مدیر ارشد
تاریخ ثبت‌نام
25/6/20
ارسالی‌ها
10,032
پسندها
23,141
امتیازها
78,373
مدال‌ها
56
سطح
30
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیرکل
 • #3
balochi
فارسي​
بلوچي​
kalematكلمات.كلمات.
aglعقلعگل
vadنمكواد
sarpadتوجهسرپد
jathجاهلجَتط
thokkorتيكهتطوك
كور
bstagماستبستگ
labzزبانلبز
habarصحبتحبر
sojسئوالسوج
hamrak
...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

عقب
بالا