قلعه هاگوارتز

ﮔﺮﯾﻔﯿﻨﺪﻭﺭ

موضوعات
29
ارسالی‌ها
526
موضوعات
29
ارسالی‌ها
526

ﺭﯾﻮﻧﮑﻼﻭ

موضوعات
12
ارسالی‌ها
248
موضوعات
12
ارسالی‌ها
248

ﺍﺳﻠﯿﺘﺮﯾﻦ

موضوعات
17
ارسالی‌ها
590
موضوعات
17
ارسالی‌ها
590

ﻫﺎﻓﻠﭙﺎﻑ

موضوعات
15
ارسالی‌ها
187
موضوعات
15
ارسالی‌ها
187

کلاس های جادوگری

موضوعات
16
ارسالی‌ها
1,902
موضوعات
16
ارسالی‌ها
1,902

جنگل‌ممنوعه

موضوعات
20
ارسالی‌ها
130
موضوعات
20
ارسالی‌ها
130

مسابقات

موضوعات
47
ارسالی‌ها
721
زیرتالارها
  1. کویندیچ
  2. دوئل
موضوعات
47
ارسالی‌ها
721
  • •FIONA•

سرسرای عمومی

موضوعات
144
ارسالی‌ها
1,761
موضوعات
144
ارسالی‌ها
1,761
  • SHIRIN.SH

کتابخانه جادویی

موضوعات
17
ارسالی‌ها
217
موضوعات
17
ارسالی‌ها
217
  • NAST
بالا