قلعه هاگوارتز

ﮔﺮﯾﻔﯿﻨﺪﻭﺭ

موضوعات
31
ارسالی‌ها
530
موضوعات
31
ارسالی‌ها
530

ﺭﯾﻮﻧﮑﻼﻭ

موضوعات
14
ارسالی‌ها
234
موضوعات
14
ارسالی‌ها
234

ﺍﺳﻠﯿﺘﺮﯾﻦ

موضوعات
18
ارسالی‌ها
530
موضوعات
18
ارسالی‌ها
530

ﻫﺎﻓﻠﭙﺎﻑ

موضوعات
16
ارسالی‌ها
152
موضوعات
16
ارسالی‌ها
152

کلاس های جادوگری

موضوعات
16
ارسالی‌ها
1,902
موضوعات
16
ارسالی‌ها
1,902

جنگل‌ممنوعه

موضوعات
37
ارسالی‌ها
84
موضوعات
37
ارسالی‌ها
84

مسابقات

موضوعات
50
ارسالی‌ها
830
زیرتالارها
  1. کویندیچ
  2. دوئل
موضوعات
50
ارسالی‌ها
830

سرسرای عمومی

موضوعات
151
ارسالی‌ها
1,553
موضوعات
151
ارسالی‌ها
1,553

کتابخانه جادویی

موضوعات
22
ارسالی‌ها
243
موضوعات
22
ارسالی‌ها
243
بالا