قلعه هاگوارتز

ﮔﺮﯾﻔﯿﻨﺪﻭﺭ

موضوعات
65
ارسالی‌ها
903
موضوعات
65
ارسالی‌ها
903

ﺭﯾﻮﻧﮑﻼﻭ

موضوعات
26
ارسالی‌ها
391
موضوعات
26
ارسالی‌ها
391

ﺍﺳﻠﯿﺘﺮﯾﻦ

موضوعات
33
ارسالی‌ها
683
موضوعات
33
ارسالی‌ها
683

ﻫﺎﻓﻠﭙﺎﻑ

موضوعات
27
ارسالی‌ها
154
موضوعات
27
ارسالی‌ها
154

کلاس های جادوگری

موضوعات
16
ارسالی‌ها
1,899
موضوعات
16
ارسالی‌ها
1,899

جنگل‌ممنوعه

موضوعات
19
ارسالی‌ها
153
موضوعات
19
ارسالی‌ها
153

زمین کوییدیچ

موضوعات
12
ارسالی‌ها
196
موضوعات
12
ارسالی‌ها
196

سرسرای عمومی

موضوعات
294
ارسالی‌ها
3,691
موضوعات
294
ارسالی‌ها
3,691

سرای ادبیات

موضوعات
18
ارسالی‌ها
112
موضوعات
18
ارسالی‌ها
112

کتابخانه جادویی

موضوعات
11
ارسالی‌ها
177
موضوعات
11
ارسالی‌ها
177
بالا