نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متفرقه

پاسخ‌ها
14
بازدیدها
544
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
114
عقب
بالا