نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متروکه

پاسخ‌ها
3
بازدیدها
252
پاسخ‌ها
16
بازدیدها
480
پاسخ‌ها
1
بازدیدها
320
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
261
پاسخ‌ها
10
بازدیدها
1,750
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
441
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
290
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
319
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
323
بالا