شاعر‌پارسی اشعار محمد شیرین زاده

 • نویسنده موضوع SAN.SNI
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 62
 • بازدیدها 729
 • Tagged users هیچ

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #1
هنوز صدای تو
دَر گوش مَن است
چون نَم نَم باران
دَر خاطرِ گُلی

تِشنه
 

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #2
پیش از آنکه بروی
به من بگو
اشک هایم

خاطره کدام روز بارانی ست ...
 

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #3
هنوز دوستت دارم

و جز تو
کسی نمی داند

هنوز

یعنی چند سال ...
 

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #4
سپاسگزارم
سپاسگزارم باران
که تا خانه همراهی ام کردی
تا ندانم

چه تنها هستم ...
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #5
از دفتر خاطراتم
تنها یک برگ مانده
سفید می گذارمش
برای روزی که

ببوسم ات ...
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #6
چگونه
به گل سرخی که
در دستانم
منتظر توست
بگویم :

" رفته ای !"
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #7
چشمانت
همه ی آن چیزی بود
که تا امروز
از شعر

نمی دانستم...
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #8
فردا که بر آید آفتاب
چه کس تو را
به بوسه ی گرمی

می کند هشیار ...؟
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
 • نویسنده موضوع
 • #9
چه تنهاست
باران
در ازدحام چتر ها ...
 

SAN.SNI

کاربر برتر
تاریخ ثبت‌نام
1/6/20
ارسالی‌ها
5,971
پسندها
27,059
امتیازها
70,873
مدال‌ها
25
کاش گل سرخی بودم
بر شاخه
با اشتیاق نفس هایت

می مردم ...
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] H.MALLAHI
بالا