تلاوات قرآن کریم /با صدای قاری شحات محمد انور

  • شروع کننده موضوع .ARMIN
  • تاریخ شروع

.ARMIN

مدیر تالار کامپیوتر
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار کامپیوتر
عضویت
5/13/19
ارسال ها
7,118
امتیاز
47,819
محل سکونت
کرمانشاه
عنوان زمان

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت - در حضور رهبر انقلاب - تصویری
18:18

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت - در حضور رهبر انقلاب - صوتی
18:18

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مؤمنون آیات 115-118 - تصویری
15:58

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مؤمنون آیات 115-118 - صوتی
15:58

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن آیات 33-45 - تصویری
04:36

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن آیات 33-45 - صوتی
04:36

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان - تصویری
26:37

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان - صوتی
26:37

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زخرف آیات 81-87 - تصویری
04:51

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زخرف آیات 81-87 - صوتی
04:51

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 96-99 - تصویری
05:45

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 96-99 - صوتی
05:45

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء - تصویری
04:34

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء - صوتی
04:34

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 7-10 - تصویری
06:50

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 7-10 - صوتی
06:50

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه آیات 38-40 - تصویری
07:32

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه آیات 38-40 - صوتی
07:32

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 271-273 - تصویری
04:16

[IMG]
شحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 271-273 - صوتی
 
بالا