تلاوات قرآن کریم / با صدای قاری حمید شاکرنژاد

  • شروع کننده موضوع .ARMIN
  • تاریخ شروع

.ARMIN

مدیر تالار کامپیوتر +خانواده
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار خانواده و زندگی
عضویت
5/13/19
ارسال ها
12,400
امتیاز واکنش
5,937
امتیاز
60,919
محل سکونت
کرمانشاه
عنوان
زمان

[IMG]
حمید شاکر نژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 69-74 (تصویری)
12:58

[IMG]
حمید شاکر نژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 69-74 (صوتی)
12:58

[IMG]
حمید شاکر نژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق - تصویری
07:39

[IMG]
حمید شاکر نژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق - صوتی
07:39

[IMG]
حمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم آیات 41-64 (تصویری)
29:15

[IMG]
حمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم آیات 41-64 (صوتی)
29:15

[IMG]
حمید شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره های أعراف و أعلی
27:49

[IMG]
حمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره زخرف ، ضحی ، انشراح
33:49

[IMG]
حمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعراف آیات 42-51 و نازعات آیات 40-46
26:52

[IMG]
حمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات 19-23
10:09

[IMG]
حمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفال آیات 12-23
12:58

[IMG]
حمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم و قارعه
25:58

[IMG]
حمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری
23:52

[IMG]
حمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زخرف ، ضحی و انشراح
33:55

[IMG]
حمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 53-73
23:48

[IMG]
حمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های نحل آیات 125-آخر ، ضحی و انشراح
28:42

[IMG]
حمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 29-35 و کوثر
22:49

[IMG]
حمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 197-199
05:46

[IMG]
حمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 6-11
06:46

[IMG]
حمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ص آیات 1-26
 
بالا