تلاوات قرآن کریم /باصدای قاری محمد صدیق منشاوی

  • شروع کننده موضوع .ARMIN
  • تاریخ شروع

.ARMIN

مدیر تالار کامپیوتر +خانواده
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار خانواده و زندگی
عضویت
5/13/19
ارسال ها
12,400
امتیاز واکنش
5,937
امتیاز
60,919
محل سکونت
کرمانشاه

عنوان زمان

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 1-31
11:15

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شعرا آیات 52-89
25:51

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه صافات آیات 145- آخر
04:08

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه صاد
17:58

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصلت 1-46
13:09

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 110-111
00:58

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیه 195
01:39

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-19
06:58

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 78-82 - تصویری
05:14

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 78-82 - صوتی
05:14

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 112-114 - تصویری
04:46

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 112-114 - صوتی
04:46

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم آیات 24-27 (تصویری)
04:49

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم آیات 24-27 (صوتی)
04:49

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه (تصویری)
10:41

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه (صوتی)
10:41

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 31-41 (تصویری)
05:09

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 31-41 (صوتی)
05:09

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده آیات 20-40 (تصویری)
16:51

[IMG]
محمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده آیات 20-40 (صوتی)
 
بالا