تلاوات قرآن کریم / با صدای قاری دکتر احمد احمد نعینع

  • شروع کننده موضوع .ARMIN
  • تاریخ شروع

.ARMIN

مدیر تالار کامپیوتر +خانواده
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار خانواده و زندگی
عضویت
5/13/19
ارسال ها
12,389
امتیاز واکنش
5,918
امتیاز
60,919
محل سکونت
کرمانشاه
عنوان
زمان

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 1-18
08:12

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه عادیات - تصویری
03:34

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه عادیات - صوتی
03:34

[IMG]
احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف آیات 10-76 (تصویری)
11:16

[IMG]
احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف آیات 10-76 (صوتی)
11:16

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 48-71 - تصویری
23:48

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 48-71 - صوتی
23:48

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 13-18 - تصویری
29:22

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات 13-18 - صوتی
29:22

[IMG]
استاد نعینع در جمع قاریان اندونزی
04:44

[IMG]
فرازی زیبا از قرائت دکتر نعنینع در جمع دوستان
00:36

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 1-7 (تصویری)
16:57

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 1-7 (صوتی)
16:57

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات 75-78 ، زلزال ، حمد و بقره (تصویری)
13:00

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات 75-78 ، زلزال ، حمد و بقره (صوتی)
13:00

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 23-41 (تصویری)
28:59

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 23-41 (صوتی)
28:59

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت در مقابل میکروفن های مشتاق
00:47

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (تصویری)
02:25

[IMG]
دکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (صوتی)
 
بالا