تلاوات قرآن کریم /با صدای قاری امین پویا صوتی و تصویری

  • شروع کننده موضوع .ARMIN
  • تاریخ شروع

.ARMIN

مدیر تالار خانواده و زندگی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار خانواده و زندگی
عضویت
5/13/19
ارسال ها
11,826
امتیاز
60,919
محل سکونت
کرمانشاه


عنوان زمان

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 284-286 (تصویری)

10:18

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 284-286 (صوتی)

10:18

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 1-10 و توحید (تصویری)

21:34

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 1-10 و توحید (صوتی)

21:34

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-19 و کوثر (تصویری)

19:16

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-19 و کوثر (صوتی)

19:16

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزّمّل

07:19

[IMG]

امین پویا-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 18-26

12:51

[IMG]

امین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-10 و شمس

18:59

[IMG]

امین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل و شمس

18:51

[IMG]

امین پویا-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزّمّل آیات 1-10

18:58

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و نصر - تصویری

15:54

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و نصر - صوتی

15:54

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف (تصویری)

07:35

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف (صوتی)

07:35

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات 94-100 و کوثر(صوتی)

20:33

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات 94-100 و کوثر(تصویری)

20:41

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و نبأ(صوتی)

15:52

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و نبأ(تصویری)

16:00

[IMG]

امین پویا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزّمّل
 
بالا