Drag to reposition cover

مهم ...~*اشعاری از اعماق وجود*~...

وضعیت
موضوع بسته شده است.

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار

"به نام خدا"
در این تاپیک قرار است از زبانِ نظم به مناسبت‌ها و وقایع تقویم، خجسته باد یا تسلیت بگوییم.

و شاعران عزیز انجمن بیشتر خودشان را نشان دهند.
برخی اشعار به انتخاب مدیر آوا صوتی خواهند شد.

 

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار
وز جهانی کودک
29 آبان ماه"

شاعر:alinasserikhanik


دوستانم می گویند از شادی بنویس
از صلح وزیبایی
عزل ودوبیتی های عاشقانه ساز کن
همه را مهیا نمودم
نقش ها ردیف هاو قافیه های شاد
خواستم از خال ل**ب وطنازی بنویسم
بنویسم از رسم فرهادها وتیش ها
ازشیرین سخنی های شیرین و...
وبه شیرینی که رسید بغض تلخی راه گلویم را بست
وباران جاری دیدگانم
وقلم ایستاد
هرچه کردم مجال نداد
بانگ زدم
الحاح نمودم
قسم دادم اش آوکه بنام اش قسم یاد کرده بود
به نون والقلم
به آنچه رسالت قلم است
من بودم وپافشاری اوبود مصمم وایستاده
قلم محکم ایستاده بود
بانگ زدم می خواهم از صلح بنویسم از.زیبایی ها
وپژواک :صُ..،صُ...و،زی..زی
آه ام به شرم
قلم به گریه
دستان ام خیس
واشک قلم بود وسرانگشت لرزانم
عجب داستانی ؛...
گفتگوی به درد قلم
آنجاکه قلم های پاک سر به خامه دردند
وقلم خون خواران به رقص در تارهای زور
به خود آمدم. آه
این قلم بودناله:
از کدام شادی؟
از شادی کودکان بی تن
از سرانی بازیچه میدان ورزش پلیدان زمان
با کدام شادی ؟
مادری، امروز ل**ب فرزند بی سرش را می بوسید
یک قضاوت عادلانه
چطور؟بنویسم ازصلح و کبوتر آزادی
چگونه ؟
از صلح بنویسم از مادان بی فرزند
از صلح بنویسم نسل کشی
از صلح بنویسم وسکوت جهانی
ازصلح بنویسم واز بی ارزشی جان ها
قلم بود گریه ومن وشرم
وعرق های سرد شرم
قلم را عوض نمودم
اما هرکدام به دفترم رسید
جام برتن درید
بیاد شکم های دریده زنان مظلومان سارایو
بیاد کودکان مظلم میانمار
بیاد مصر حلب وشام وبحرین
به کدامین گناه
به کدامین جرم
جرم این کودکان چه بود
مسلمانی؟!
وقلم همه متفق به درد
غمی از جنس تمدن های بی تمدن
ومن بودم به نهیبی که بر قلم می زدم
شاد بنویس زیبا بنویس
دوستان عزیزم شادی می خواهند
قلم طاقت نیاور واز دستم گریخت
وخطی بر دفترم کشید
خطی بسان گلوله ای
گلوله ای سرد
واین قلم بود رقص کنان به جوهر وجودش
وافتان وخیزان
به چرخش در آخرین نفس؛
....گریه کودکان ... .بازی بزگان ... خودخواهی زمین ،
و او به درد در نوشتن و؛
ونوشت از دوستان شیطان
از مدارس سازمان های ملل در غزه
قلم یک ریز می نوشت
درجای خواندم
امروز منبرگونه های مادران غزه روضه علی اصغردارد
وعلی اصغر های زمان به نیزه بودند وزنان شروه خوان
چگونه خندان باشم جای برای خندیدن نمانده است

 
آخرین ویرایش

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار
"روز جهانی کودک
29 آبان ماه"


شاعر: Yäs~

روز کودک، روز کودک زیستی‌ست
روز کودک، روز شاداندیشی‌ست
روز کودک، کوکانه پر گشا
اندک اندک بر فراز اسمان ها پر گشا
سمبل آزادی و شادی بشو
مظهر جنگ و ناآرامی مشو
روز کودک بر فراز اسمان
بگذر از همسنگران کودکان
روز کودک، روز دست دوستی‌ست
روز کودک، روز مهر و آشتی‌ست
روز کودک با تمام عشق و شور
اندکی یادم کن ای هم رنگ و بور
روز کودک را تو هر سال دیده ای
با تمام عشق و شور هم زیسته ای
گرچه من هر سال جنگ را دیده ام
اما من با عشق و شور جنگیده ام
خنده بر ل**ب، بو*س*ه زد بر صورتت
نرم ونازک همچو دست کوچکت
خنده بر ل**ب تیر کشید بر پیکرم
سخت و محکم پا بزد بر پیکرم
روز کودک روز توست هم سن من
روز کودک را ندیده تا به حال چشمان من
روز کودک خنده از یادت نبر
خنده‌ی دل های ما را هم ببر
کودک هم سن من، ای یار من
روز کودک ما را از یادت نبر
تا درازا تو شوی همراه ما
نشوی چون پدرانت عامل زندان ما​
 
آخرین ویرایش

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار
"روز جهانی کودک
29 آبان"


شاعر:alinasserikhanik


یاد دارم روزگار کودکی
شعرمی خواندم به تاب صورتی
آی ...........گنجه،... کوکلیدت؟
محرم اسرار من
شور وشیرین ای همه اطوارمن
ساده پوشاندی همه غم های من
زودقصه می شدی در صورت دنیای من
آی .........لی لی ،
چشم بدندم، آس آس
تکه سنگی شهد شادی های ماست
آن که من چش بسته دارم آس آس
هرشبم چشم ام تکاپوی شماست
ای ستاره، چشمکت آن دورهاست
این تن، بارانی ام درسمت توست
لپ باران درشبی سرمست توست
لپ زیبا یم به چشمک می زنی
درشب زیبا خود
دستی به کودک می زنی
آسمان ای گنبد نیلی من
ناز من،ای نامه ی لیلی من
آمدی آی ،ای اَنجم و انجام من
از نور گشتی درهمه اندام من
بازمیگردد دلم آراسته
ماه وزیباوستاره خواسته
ماه ودستانی به موج گیسوی ام
می نواز د،در نسیمش اَبروی ام
چشم های ام پرزدل تنگی تو
درسرود ام ؛اشک بارانی، تو
باز بین،ای آسمان این دلشاد من
لحظه هایت اشک شد دریاد من
می شود ؟!.....گیردسکون ، گردون گرد
تا نویسم...... مشق شب هایم به دل
باز جوی ام در شبی آرامشم
دست نرمی می کشد بربالشم
باز آن پتوی نرم گل گلی
می شود هنجار درد سُگلی
باز افکارم مشوش پیشه شد
در سکوتی زخم هایم دیده شد
ای گردون درشتابت کودکم
گرد هم بازی ونقش کوچکم
چون که یاد آرم به روز رفتگان
دیده بارانی و اشک من روان​
 
آخرین ویرایش

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار
"شانزدهم آذرماه
وفات حضرت معصومه"


شاعر:sh.roohbakhsh
0e892160f1844039fa2389e31d87489f.jpg

"چه شکوهی دارد
آنش هری که تو درآن قدم نهادی
چه شوری دارد
آن بارگه ملکوتی
وچه، غریبانه...
خاک!
تورا به آغوش کشید.
درست همانند نامت...
معصوم وپاک هستی.
خوشا به حال آنان که
معصومیت نگاهت را
دیدندوگریستند.
گریستند به حال ما!
حال مایی که، نفهمیدیم
نفهمیدیم که تو...
با چنان شور وشوقی
به دیدار خورشید خراسان می‌آیی.
پس چه شد؟!
چرا چشمان معصومت را بسته‌ای؟!
مگر نمیدانی چشم ودل ضامن آهو
منتظر توست.
منتظر دردانۀ زندگی‌اش
منتظر خواهر مهربانش
معصومه!
به معصومه‌هایی که
غریبانه ومعصوم
به آغوش سرد خاک رفتند
می‌گریم!"​
 

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار
"فصل زمستان"

شاعر: ^^ hadi ^^

fcec67a6ba22978f511f325542994148.jpg

خزانِ زمین رخت خود به سختی بست
شتا آرمیده بساط سپیدی اش بگسست

سفیدی اش که درخشان تر از مَهِ تاب است
نشان ز خستگی و غامضیّت [دشواری ] راه است

ملالت رخ ابرش به راحتی دیدم
گمان کنم که به اندک غمی گرفتار است

دمی چو صبر کنی تا، به شهر گیرد جای
به چشم خود به یقین بینی‌اش [ ببینی اش ] که تبدار است

هوا به تب و تاب و سخت بیمار و
به یک، دو دردِ بدون دوا گرفتار است

کنون که گفتم از این حال باز میگویم
گمان کنم که دمی بعد از این، زمستان است​
 

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار
"شب یلدا"

شاعر:alinasserikhanik
71ed1d385683c7f1c84bbcc257907930.jpg

زندگی دفتر یاد شب یلدا ی من است
پدرم آن بالا است
مادرم چشمه ی عشق
و نگاهش برطاق
وعصایی پراز رنج زمان
داستان شب یلدایی من و خانه به فانوس وکرسی به ذغال
چقدرعاشق این یاد شدم حال به هال
پیرمادر،سخنی گفته چنین از رنج اش؛
فصل ها درگردش
چشمه ها درجوشش
کُل،کُل کوزه مدام
وقناری ل**ب بام
دختر ک چادرخود بند کمر
کوزه دارد برسر
وبرین باور هست
زندگانی زیباست
برلبش نقش نماید
هستی،
زخم این کهنه دلم باز گشوده دستی
مدعی زلف چلیپای گل وسرمستی
وکنون مانده به اینبزم ونفس ها به شمار
رنگ عشق است بر چهره نگار
 

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار
"شب یلدا"

شاعر:sh.roohbakhsh
4d5f90641ec18a33d9b5417d40d60fea.jpg

ننه سرما برخاست از خواب گرم و راحتش
بر زمین جارو کشید و راست کرد باز قامتش
برای میهمانی امشب گرفته میوه ونان و نبات
کرسی گرم، امشبی را می‌دهد عشق بر هوات
عمر امشب قد کشیده چند صباحی بیشتر
چند صباحی بیشتر شد خوش بهانه وخبر
کان پیر دل خوش گیسو شفید
باز گوید از زمان های قدیم پند مفید
همه خوش محو تماشا وبگوش
قصه ها از پنبه زن مرد خموش
کان به روی ابر پر باری سوار
زین به بعد چنگش به دست در پی کار
شب یلدا شب چله شب طولانیه سال
هندوانه یک بهانه دور هم کنی غم را چال​
 

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار
"شب یلدا"
شاعر:hadi
9e8c5592e232b634d4bdee38957d14a5.jpg

جشنی شده برگزار و یلدا نام است
نامش به خلاف عمر او کوتاه است
گویند بزرگ ترین شب هر سال است
مهمان همه حافظِ نیکو فال است
حلقه زده دور هم همه جمع قریب
اندر وسط حلقه سخن بسیار است
آخر همه شب به خنده در میگذرد
اینگونه شبی لایق بس اکرام است​
 

Ghazal Naroee

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
عضویت
7/8/18
ارسال ها
2,095
امتیاز
64,873
محل سکونت
جزیره آدم‌های روانی و بیمار

"شب یلدا"
شاعر:alinasserikhanik
b05d48739391e8237515593a1aae656b.jpg
خیلی هم خوب وشب یلدا
شب شادی شب دل های بزرگ
شب دریا ها عشق
وتویی تاج سرش
وبه گرمای دل ات این همه جمع
ذره ذره به سخن شیرینی
شب یلدایی من
آینه ای پاک ترازروح خدا
شبی از آینه یک بودن
شب یلدایی من آن طرف چشمه ی عشق
لبه روشن شب های بلند پرواز
شب یادی از تو
شب پرقصه ی زیبا
شب خندان انار
شب پر حجم به محراب لبت
شبی از روح خدا در تن عشق
تو خودت می دانی
آن سوی لحظه ی ما
چشمه پرماهی ونور
شب یلدایی عشق است غنیمت به شمار
صبح فردا همه آه است به یاد​
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا