تلاوات قرآن کریم /با صدای قاری خلیل الحصری

  • شروع کننده موضوع .ARMIN
  • تاریخ شروع

.ARMIN

مدیر تالار کامپیوتر +خانواده
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار خانواده و زندگی
عضویت
5/13/19
ارسال ها
12,392
امتیاز واکنش
5,924
امتیاز
60,919
محل سکونت
کرمانشاه
نوان
زمان

[IMG]
خلیل الحصری - ترتیل قرآن کریم صفحه 174
04:05

[IMG]
خلیل الحصری - ترتیل قرآن کریم صفحه 155
04:22

[IMG]
خلیل الحصری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم و قمر (تصویری)
13:19

[IMG]
خلیل الحصری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم و قمر (صوتی)
13:19

[IMG]
خلیل الحصری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص
04:40
 

.ARMIN

مدیر تالار کامپیوتر +خانواده
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار خانواده و زندگی
عضویت
5/13/19
ارسال ها
12,392
امتیاز واکنش
5,924
امتیاز
60,919
محل سکونت
کرمانشاه
04:40
[IMG]
خلیل الحصری - تلاوت قدیمی سوره مبارکه حج آیه 35 (مسجد خیف منا)
01:21

[IMG]
خلیل الحصری-تلاوت مجلسی سوره تکویر آیات 15-آخر
03:26

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه
00:00:56

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره
03:19:17

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران
01:54:48
 

.ARMIN

مدیر تالار کامپیوتر +خانواده
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار خانواده و زندگی
عضویت
5/13/19
ارسال ها
12,392
امتیاز واکنش
5,924
امتیاز
60,919
محل سکونت
کرمانشاه
[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء
01:55:01

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده
01:32:37

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام
01:44:36

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف
01:47:56

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال
00:41:41

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه
01:26:25

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس
00:59:27

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود
00:55:02

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف
00:57:10

[IMG]
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد
 
بالا