تلاوات قرآن کریم /با صدای قاری مسعود سیاح گرجی

  • شروع کننده موضوع .ARMIN
  • تاریخ شروع

.ARMIN

مدیر تالار کامپیوتر +خانواده
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار خانواده و زندگی
عضویت
5/13/19
ارسال ها
12,400
امتیاز واکنش
5,937
امتیاز
60,919
محل سکونت
کرمانشاه
عنوان
زمان

[IMG]
مسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر (تصویری)
15:42

[IMG]
مسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر (صوتی)
15:42

[IMG]
مسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 77-85 و کوثر (صوتی)
20:20

[IMG]
مسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 77-85 و کوثر (تصویری)
20:20

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت سوره مبارکه احزاب
10:46

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر
10:30

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء
17:07

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های احزاب و قدر
15:44

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف ، بلد و اخلاص
19:42

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 21-25 و نصر
12:18

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 ، قدر و کوثر
15:20

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و زلزال
10:50

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 23-30
16:46

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه آیات 75-آخر در حضور رهبر معظم انقلاب
09:52

[IMG]
مسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر
17:47

[IMG]
مسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه لقمان آیات 31-34
05:48

[IMG]
مسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 5-14
05:53

[IMG]
مسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح
12:44

[IMG]
مسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، زلزال و کوثر
12:10

[IMG]
مسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام در حضور رهبر معظم انقلاب
 
بالا