شاعر‌پارسی اشعار بابا طاهر

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #1
ببندم شال و میپوشم قدک را بنازم گردش چرخ و فلک را

بگردم آب دریاها سراسر بشویم هر دو دست بی نمک را
 

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #2
تن محنت کشی دیرم خدایا دل با غم خوشی دیرم خدایا

زشوق مسکن و داد غریبی به سینه آتشی دیرم خدایا
 

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #3
اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی‌وفا ای بیمروت

گریبانم ز دستت چاک چاکو نخواهم دوخت تا روز قیامت
 

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #4
ته که ناخوانده‌ای علم سماوات ته که نابرده‌ای ره در خرابات

ته که سود و زیان خود ندانی بیاران کی رسی هیهات هیهات
 

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #5
دلی دیرم خریدار محبت کز او گرم است بازار محبت

لباسی دوختم بر قامت دل زپود محنت و تار محبت
 

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #6
محبت آتشی در جانم افروخت که تا دامان محشر بایدم سوخت

عجب پیراهنی بهرم بریدی که خیاط اجل میبایدش دوخت
 

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #7
نپرسی حال یار دلفکارت که هجران چون کند با روزگارت

ته که روز و شوان در یاد مویی هزارت عاشق با مو چه کارت
 

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #8
اگر دل دلبر و دلبر کدام است وگر دلبر دل و دلرا چه نام است

دل و دلبر بهم آمیته وینم ندونم دل که و دلبر کدام است
 

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #9
شب تاریک و سنگستان و مو م**س.ت قدح از دست مو افتاد و نشکست

نگهدارنده‌اش نیکو نگهداشت وگرنه صد قدح نفتاده بشکست
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

Nika_beramiriha

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
6/4/17
ارسالی‌ها
121
پسندها
170
امتیازها
668
مدال‌ها
1
سطح
1
 
 • نویسنده موضوع
 • #10
نفس شومم بدنیا بهر آن است که تن از بهر موران پرورانست

ندونستم که شرط بندگی چیست ه*رز بورم بمیدان جهانست
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

کاربران در حال مشاهده موضوع (تعداد: 1, کاربر: 0, مهمان: 1)

عقب
بالا