نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

زبان روسی

پاسخ‌ها
0
بازدیدها
11
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
13
بالا