شاعرانه مجموعه اشعار رهگذر ذهن |M.HADI کاربر انجمن یک رمان

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
گیسو اش را ز ادب باد تکان خواهد داد
دست او جان مرا دُرّ گران خواهد داد
صبر ایوب نشاید که برد راه به جا
بس که حرف دل او کارِ زمان خواهد کرد
 
آخرین ویرایش

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
خزانِ زمین رخت خود به سختی بست
شتا آرمیده بساط سپیدی اش بگسست

سفیدی اش که درخشان تر از مَهِ تاب است
نشان ز خستگی و غامضیّت [دشواری ] راه است

ملالت رخ ابرش به راحتی دیدم
گمان کنم که به اندک غمی گرفتار است

دمی چو صبر کنی تا، به شهر گیرد جای
به چشم خود به یقین بینی‌اش [ ببینی اش ] که تبدار است

هوا به تب و تاب و سخت بیمار و
به یک، دو دردِ بدون دوا گرفتار است

کنون که گفتم از این حال باز میگویم
گمان کنم که دمی بعد از این، زمستان است
 

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
دلبری آمد و درب دل ما را زد و رفت
درب این خانه ی متروکه ی ما را زد و رفت
آمد و قلب مرا داد به خود عادت و بس
رنگ مجنونی لیلی به‌رخ ما زد و رفت
عاقلی بودم و در لحظه پریشانم کرد
حیف، آن خوش رخ زیبا مخ ما را زد و رفت
باز تنها شدم و بار دگر محجورم
باز او آمد و فکری به سر ما زد و رفت
روزگاریست شب و روز به فکرش هستم
باورم گشت که تنها در ما را زد و رفت
 

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
دل‏ به‏ آب‏ چشم‏ شو‏ چون‏ عشق‏ آمد‏ در‏ برت‏
فکر‏ هر‏ کس‏ دور‏ کن‏ از‏ سر‏ چو‏ عشق‏ آمد‏ سرت
عشق‏ شوری‏ بس‏ به‏ بنیاد‏ بلندت‏ می‏ دهد‏
گر‏ ندانی‏ راه‏ و‏ رسمش‏ را‏ ره‏ و‏ رسمت‏ می دهد
عشق‏ را‏ بازیچه‏ مشمر‏ چون‏ به‏ بادت‏ می‌دهد
مرغ‏ دل‏ چون‏ عشق‏ یابد‏ نطق‏ یادت‏ می‌دهد‏
مبتلای‏ عشق‏ گردی‏ بارلها،‏ چون‏ که‏ عشق‏
گر‏ چه‏ سوزد‏ خانه‏ ات‏ را‏ سرپناهت‏ می‌دهد
 
آخرین ویرایش

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
یاد آن شب ل**ب رود
خنده ی زود به زود
شب تبسم می کرد
باد در قهقهه بود
چشم من با دل تو
بس سخن ها می‌گفت
با سکوتم آن شب
حرف بسیار زدم
و دلت می دانست
حرف هایم را خوب
خنده می کردی و شب
نقشی از موی تو بود
 

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
خنده در جان باقیست
گر چه ل**ب گریان است
صورتم میخندد
گر چه غم در دلم است
همه اینگونه شدند
چشم ها گریان اند
و تبسم باقیست
و سکوت از دل شب
همچون رود
کوچه های شهر را
یک به یک پیموده
شهر ویرانه شده است
به یقین روز قیامت که همه می‌گویند
نیست غیر از این روز
 

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
درون دشت قفس گرچه بس نکو باشد
پرنده باز زنده به شوق چمن، در آواز است
اگر ز یاد دل و دیده گم شود لبخند
هنوز امید صبح سپیدی، به جان تب دار است
صفای قلب و دل ار چه به نور باشد و بس
به شمع و نور چراغی، صفا پدیدار است
بیا که آتش عشقم ز جسم، جان بگرفت
گمان کنم که به اندک غمی گرفتار است
 
آخرین ویرایش

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
《مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 》
نَه به دستم برسد گندم و ذرت و نَه جو
همه‌ی خوبی و عیشِ مَه و مِهرَش دیدم
جز سرابی نبود آن همه شکل یک و دو
روزگاریست سرا پا همه در تشویشیم
غرشی در دل و مهری به ل**بِ خامُش و غو
 

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
حرف ها را صریح میگویم
درد ها را فصیح می گویم
عشق چون مرده را کند زنده
بی درنگش مسیح می گویم
من دلش را به چنگ خواهم برد
عقل و دل را به جنگ خواهم برد
ل**ب لعلش که قرمزی نیکوست
به نوازش ز رنگ خواهم برد
دوستش دارم و درون بغل
سخت او را به تنگ خواهم برد
 

M.hadi

منتقد انجمن
منتقد انجمن
عضویت
7/30/19
ارسال ها
3,572
امتیاز
53,173
محل سکونت
~Ekiwp Varonew~
وب سایت
hasarkmhmk.loxblog.com
سختی کشی وقتی شبی دلتنگ باشی
با عقل و دل هر دم بسی در جنگ باشی
درد است آن دم که ز یارت دور باشی
تو در کنارش لیک زو مستور باشی
با خاطرات خود و او بیدار باشی
لیکن دمی در حسرت دیدار باشی
در گرد او همچون پر پروانه باشی
در ذهن او اما یکی بیگانه باشی
 
بالا