نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

باطله ها

پاسخ‌ها
8
بازدیدها
1,033
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
271
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
182
عقب
بالا