نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اشعار کامل شده کاربران

پاسخ‌ها
بازدیدها
نامشخص
بالا