کامل شده مجموعه اشعار لحظه های تلخ | زینب میشی کاربر انجمن یک رمان

 • نویسنده موضوع زینب میشی
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 96
 • بازدیدها 6,208
 • کاربران تگ شده هیچ
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #1
بنام خداIMG_20170818_130541.jpg

هیچکس طالب لحظه های تلخ نیست

پس لحظه های تلخ را با کسی شریک نمیشوم

تا کام شیرینشان تلخ نگردد !
 
آخرین ویرایش
امضا : زینب میشی

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #2
لحظه های تلخ را شکری بر کام نیست
این حقیقت را که تلخند دمی انکار نیست
 
آخرین ویرایش
امضا : زینب میشی

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #3
تا تو هستی قلب من پرماجراست
این شبیخون بر مَنش غارتسراست
 
امضا : زینب میشی

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #4
کس ندانست که دل را چه شود !
گر همه زیر و زبر گردد و ویرانه شود
 
آخرین ویرایش
امضا : زینب میشی

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #5
شادی تو شادی قلب من است
تو که باشی خون به رگهای من است
 
امضا : زینب میشی

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #6
تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم
 
امضا : زینب میشی

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #7
اگر از ما بپرسی عاشقی را
بگوییم محنت آشفتگی را
 
آخرین ویرایش
امضا : زینب میشی

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #8
تمام راه پیوسته گذر کردم و حال
کوچه بن بستی به بیراهه گرفتار شدم
 
امضا : زینب میشی

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #9
گهی با یاد تو دلشاد گهی نومید و پیرم
گهی امید دارم ، عاشق و گه ناشکیبم
 
آخرین ویرایش
امضا : زینب میشی

زینب میشی

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
31/3/17
ارسالی‌ها
2,008
پسندها
17,338
امتیازها
42,373
مدال‌ها
22
سطح
24
 
 • نویسنده موضوع
 • #10
ماهِ من بی تو که شب رونق مهتاب ندارد
مهشید شبی ، بی تو که شب خواب ندارد !
 
امضا : زینب میشی
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

موضوعات مشابه

عقب
بالا